Közigazgatási és Szociális Iroda ügyleírások

LAKCÍM FIKTIVÁLÁSI KÉRELEM

Share on print
Nyomtatás
Share on email
Küld el emailben

Ügyleírás: A bejelentett lakó-, vagy tartózkodási helynek a jogszabály szerint a valós állapotot kell tükröznie. Amennyiben a bejelentett cím nem valós, lehetőség van a lakcím érvénytelenítésére hatósági eljárás keretében. Ez az úgynevezett lakcím fiktiválás. A lakcímrendezési eljárás illetékmentes. A kérelmezőnek (ingatlan tulajdonosának, haszonélvezőjének) igazolnia kell, hogy a lakásába bejelentkezett személy ténylegesen nem lakik ott, a visszatérés szándéka nélkül elköltözött.
A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet, és nem szüntet meg!

Szükséges okiratok: Személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány, lakcímigazolvány. Kérelem nyomtatvány 2 tanú aláírásával. Tulajdont igazoló dokumentum. (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, földhivatali bejegyzés stb.)

Alkalmazott jogszabályok: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) kormány rendelet
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Egyéb, fontos tudnivalók: Tanúként olyan személy fogadható el, aki a lakókörnyezetben él és a kérelmezőnek nem hozzátartozója.
Nem szerepeltethető „fiktív„ jelzéssel a lakcím amennyiben az eljárás során megállapításra kerül, hogy az érintett – a lakás végleges elhagyásának szándéka nélkül – átmenetileg nem tartózkodik a lakásban.

kérelem lakcímfiktiválás

Share on print
Nyomtatás
Share on email
Küld el emailben
Fontos közlemény: Gödöllő város útjainak és lakókörnyezetének védelméről, a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról
This is default text for notification bar
Skip to content