Közigazgatási és Szociális Iroda ügyleírások

ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE

Ügytípus neve: Újszülöttek köszöntése

Ügyleírás: A gödöllői Védőnői Szolgálat az első családlátogatás alkalmával kitölti az újszülött köszöntéshez szükséges adatlapot, amelyet továbbít a Közigazgatási és Szociális Iroda részére. A pénzbeli támogatás, emléktárgy és az emléklap átadásáról a Polgármester gondoskodik.

Elbírálás szempontjai: Gyermekenként 20.000,- Ft pénzbeli támogatás, emléktárgy és emléklap nyújtható azon újszülött részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakcímkártyával igazolt lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gödöllőn tartózkodik.

Szükséges okiratok:

Alkalmazott jogszabályok: 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet 6.§

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:  

Megszakítás