Gödöllői polgármesteri hivatal

Ügyleírások

TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT FELVÉTELE

Ügyintézés határideje, díja: illetékmentes Illetékesség: Országos Ügyleírás: Szükséges okiratok:       – Az édesanya személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél) – Az édesanya személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványa – Az édesapa személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél) – Az édesapa személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványa […]

TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT FELVÉTELE Read More »

SZÜLETÉSI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA

Ügytípus neve: Születési név megváltoztatása   Ügyintézés határideje, díja: anyakönyvvezetőnél 45 nap – 10.000 Ft. összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetnie az ügyfeleknek Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára! Illetékesség: Országos szinten, bármely anyakönyvvezetőnél. Külföldön élő magyar állampolgár az illetékes konzuli tisztviselő előtt nyújthat be kérelmet. Ügyleírás: Születési családi, vagy születési utónév megváltoztatása Szükséges okiratok:

SZÜLETÉSI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA Read More »

SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

Ügyintézés határideje, díja: 3 munkanapon belül, illetékmentes Illetékesség: A születés anyakönyvezését az az anyakönyvvezető végzi, akinek működési területén történt Ügyleírás: A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni. Az intézetben történt születést az intézet vezetője jelenti be a születést követő első munkanapon. Intézeten kívüli születést a szülők és a szülésnél közreműködő orvos jelenti be.

SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE Read More »

HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE

Ügyintézés határideje, díja: Időpont egyeztetés szükséges. A jegyzőkönyv 12 hónapig érvényes. Illetékmentes Illetékesség: Az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók házasságot kívánnak kötni. Ügyleírás:- Szükséges okiratok: – menyasszony és vőlegény együttes, személyes megjelenése  szükséges! – a házasulók érvényes személyazonosításra és állampolgárság igazolására szolgáló igazolványa vagy útlevele – a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló

HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE Read More »

HÁZASSÁGI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA

Ügyintézés határideje, díja: 30 nap – Az eljárás illetékmentes! Illetékesség: Eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető, de a kérelem a lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, illetve bármelyik anyakönyvvezetőnél előterjeszthető. Ügyleírás: Házassági névviselés szabályait a Polgári Törvénykönyv  tartalmazza, házasságkötéskor az abban rögzített névviselési  formák közül választhat a férj és a feleség egyaránt. A házassági névviselési forma

HÁZASSÁGI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA Read More »

HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS

Ügyintézés határideje, díja: felterjesztéssel, illetékmentes Illetékesség: Honosított és Határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya, kérelem benyújtása országos illetékesség, bármely anyakönyvvezetőnél Továbbítás határideje 5 munkanap. Ügyleírás: Minden magyar állampolgárnak kötelessége a külföldön történ anyakönyvi eseményét (születés, házasságkötés, haláleset) hazailag anyakönyveztetni. Szükséges okiratok: Születés hazai anyakönyvezése:  Szükséges iratok: – Születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban – szülők házassági

HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS Read More »

HALÁLOZÁS ANYAKÖNYVEZÉSE

Ügyintézés határideje, díja: 8 munkanapon belül, illetékmentes Illetékesség: Haláleset bekövetkezési helye szerint illetékes anyakönyvvezető Szükséges okiratok: – halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya – az elhalt személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány, lakcímet és személyazonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya) – születési, házassági anyakönyvi kivonata (ha az elhalt családi állapota házas) – halotti anyakönyvi kivonat (ha

HALÁLOZÁS ANYAKÖNYVEZÉSE Read More »

ANYAKÖNYVI HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA

Ügyintézés határideje, díja: A kérelemre általános tételű illetékbélyeget kell felragasztani. Illetékköteles: (3.000,-Ft) Illetékesség: Országos Ügyleírás: A hatóság, ha az anyakönyvi kivonat adattartalmától eltérő adatkör igazolását kérik az ügyfél kérelmére anyakönyvi hatósági bizonyítványt ad ki. Az anyakönyvi hatósági bizonyítvány tartalmazza a kérelmező által igazolni kért adatot, természetes személy természetes személyazonosító adatait, vagy – ha a kérelmező

ANYAKÖNYVI HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA Read More »

ANYAKÖNYVI KIVONATOK KIÁLLÍTÁSA

  Ügytípus neve: Anyakönyvi kivonatok kiállítása   Ügyintézés határideje, díja: Írásbeli kérelemre 8 munkanap – kiállítása illetékmentes   Illetékesség: Országos Szükséges okiratok: Személyes kérelemre az átvevő személyazonosítására szolgáló okmány, a kivonat kiállítása azonnal. Alkalmazott jogszabályok: 2010. évi I. törvény az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 2016. évi CL törvény, az általános közigazgatási rendről.

ANYAKÖNYVI KIVONATOK KIÁLLÍTÁSA Read More »

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE

Ügyintézés határideje, díja: Időpont egyeztetés szükséges. A jegyzőkönyv 12 hónapig érvényes. Illetékesség: Annak a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél, ahol a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánják. Ügyleírás: A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot együttesen, személyesen kell bejelenteni. Szükséges okiratok:       – érvényes személyazonosító igazolvány és

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE Read More »

Megszakítás