Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Változnak a szociális ellátás térítési díjai

Döntött a képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézmény és a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ által alkalmazott térítési díjakról. A világjárvány következtében kialakult/ kihirdetett vészhelyzet, az elmúlt két évben nem tette lehetővé a térítési díjak emelését, aminek következtében rendkívül nehéz helyzetbe került a szociális szféra. A most meghozott emelést a szolgáltatást igénybevevők helyzetének figyelembevételével hozták meg. Egyes térítési díjak a jövedelemhatár függvényében ennél alacsonyabbak is lehetnek.
Július 1-jétől az ebéd házhoz szállításáért 360 forintot kell fizetni alkalmanként. (A szállítás jelenlegi önköltsége Ft/hely/nap) . Akinek a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-a alatt van, fenntartói döntés alapján mentesüljön a szállítási költség megfizetése alól.
Szállítással a lakáson történő étkeztetés térítési díja:1.135.- Ft/adag, az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj: 775- Ft/adagonként.
A házi gondozás-segítségnyújtás önköltségének óradíja:765 ,- Ft/óra.
Továbbra is csak jelképes összeget kell fizetni az Idősek Klubja szolgáltatásaiért. Az idősek klubja önköltsége étkezés nélkül 5 967 Ft/nap, amit a szolgáltatást igénybe vevők nem tudnának kifizetni. A térítési díjat a képviselő-testület 405.- Ft/nap összegben határozta meg, amennyiben étkezés nélkül veszik igénybe.
A Fogyatékosok napköziotthonának szolgáltatásaiért fizetendő térítési díjak is alatta maradnak az önköltségi árnak.
Fogyatékos gyermek nappali tartózkodás önköltsége 6.680.-Ft/nap/fő; intézményi térítési díj: 410.- Ft/nap/fő, esetükben az étkeztetés önköltsége: 2.634.-Ft/nap/fő; intézményi térítési díj:350.-Ft/nap/fő
25. életévet betöltését követően kialakult fogyatékossági állapot esetén: nappali tartózkodás és étkezést igénybe vevők önköltsége: 7.250.-Ft/nap/fő; intézményi térítési díj: 760.- Ft/nap/fő.
Az Idősek Otthona és a Gondozóház ellátottjainak térítési díja is változik.
Az időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak esetében az ellátás önköltsége étkezéssel: 10.592,-, a térítési díj azonban napi: 3.850.- Ft.
A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállását, Éjjeli menedékhelyét, Nappali melegedőt igénybe vevő személy részére az étkezést térítésmentesen biztosítja.
Hajléktalanok Átmeneti Szállását térítési díj ellenében vehetik igénybe, ez napi 725,- Ft-ba kerül.
A képviselő-testület a rendelet módosítását egyhangú döntéssel fogadta el.
Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás