Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2016. február 11.

Meghívó a képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére

1. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény vezetői álláshelyének betöltésére

2. Javaslat a Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére beérkezett

3. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

3. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

4. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére – ügyvezetői előterjesztés

4. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére – polgármesteri előterjesztés

5. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2016. üzleti tervére – ügyvezetői előterjesztés

5. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2016. üzleti tervére – polgármester előterjesztése

6. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2016. évi üzleti tervére ügyvezető előterjesztése

6. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2016. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

7. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2016. évi üzleti tervére – ügyvezetői előterjesztés

7. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2016. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

8. Javaslat a G-MAGISTRÁTUS Szálloda Zrt. 2016. évi üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

8. Javaslat a G-MAGISTRÁTUS Szálloda Zrt. 2016. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

9. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2016. évi üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

10. Javaslat Gödöllő város 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítására

11. Javaslat Gödöllő város 2016. évi költségvetésére

11. Javaslat Gödöllő város 2016. évi költségvetésére – melléklet táblák

12. Javaslat a helyi adókról szóló 31/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

13. Javaslat a „Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” meghirdetett pályázat elbírálására

14. Javaslat központi ügyeleti ellátás feltételeinek javítása érdekében helyiséghasználat biztosítására a szolgáltató részére

15. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközeinek (TSZT, GÉSZ) egyes településfejlesztési célok megvalósításához szükséges átfogó módosításának megindítására

16. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások megkötésére

17. Javaslat pályázat benyújtására „A gödöllői Várkapitányi Lak részleges helyreállítása – II. ütem” címmel

18. Javaslat a szociális ellátást biztosító intézmények alapító okiratának módosítására

19. Javaslat az Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület egyesületi ruháin „Gödöllő” város címerének használatára vonatkozó kérelem elbírálására

20. Javaslat a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére

21. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

22. Javaslat a képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervre

23. A kötelező betelepítési kvóta elutasítása

Az ülés jegyzőkönyve

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás