Testületi ülések​

2017. február 23.

Meghívó a Képviselő-testület 2017. február 23-án megtartott ülésére

1. Javaslat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és Könyvtárhasználti szabályzatának módosítására

2. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft és Gödöllő Város Önkormányzata közötti szerződések felülvizsgálatára

3. Javaslat a 2017. évi közút-fejlesztésekre vonatkozó kivitelezési szerződés megkötésére a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.-vel.

4. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. közötti szerződések felülvizsgálatára és megkötésére

5. Javaslat a Dózsa György út 72. és 74. szám alatti 1087/1 és 1088 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes használatba adására a KALÓRIA Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. részére

6. Javaslat a Művészetek Háza Nonprofit Kft bérleti szerződésének módosítására

7. Javaslat a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. bérleti – üzemeltetési szerződésének felülvizsgálatára

8. Javaslat a Gödöllő, Szabadság út 4. sz. alatti, 5869 helyrajzi számú műemlék ingatlan hasznosításra

9. Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesülettel

10. Javaslat a síremlékek helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására

11. Javaslat a Gödöllői Sport Közalapítvány és Gödöllő Város Önkormányzata szerződéseinek felülvizsgálatára

12. Javaslat a Gödöllői Sport Klubbal vagyonjogi megállapodás megkötésére a Városi Sportcsarnok építése kapcsán

13. Javaslat a sportfeladatokra biztosított 41.000 E Ft felosztására

14. Javaslat Gödöllő Város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet valamint a Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására

15. Javaslat csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása vezetékes földgáz energia beszerzésére

16. Javaslat a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés ellátására szóló egy éves közszolgáltatási szerződés megkötésére a Volánbusz Zrt.-vel

17. Javaslat földterület-bérleti szerződés meghosszabbítására

18. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

19. Javaslat pályázat benyújtására „Gödöllő Város Önkormányzat csatlakozása az önkormányzati ASP rendszerhez” címmel

20. Javaslat a Gödöllő, Kossuth u. 54. II/8. sz. önkormányzati munkaköri lakás bérlőjének szerződés hosszabbítására

21. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központ részére a röntgen készülék alkatrész cseréjéhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására

22. Javaslat Gödöllő 291/5 297/3 297/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakítási evalamint telekalakítás átvezetés kezdeményezésére

Az ülés jegyzőkönyve

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás