Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2017. január 26.

Meghívó a Képviselő-testület 2017. január 26-án tartandó ülésére

1. Javaslat a VÜSZI Kft. 2017. évi üzleti tervére -ügyvezetői előterjesztés

1. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztés

2. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

2. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

3. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2017. üzleti tervére – ügyvezetői előterjesztés

3. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2017. üzleti tervére – polgármester előterjesztése

4. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2017. évi üzleti tervére – ügyvezetői előterjesztés

4. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2017. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztés

5. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2017. évi üzleti tervére – ügyvezetői előterjesztés

5. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2017. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztés

6. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017. évi üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

6. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztés

7. Javaslat a G-Magistratus Zrt. 2016. évi tevékenységet záró éves – ügyvezető előterjesztés

7. Javaslat a G-Magistratus Zrt. 2016. évi tevékenységet záró éves – polgármester előterjesztés

8. Javaslat Gödöllő város 2017. évi költségvetésére

9. Javaslat Gödöllő Város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendelet módosítására

10. Tájékoztatás és intézkedési javaslatok a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/1653-1/2016. számon tett törvényességi felhívására

11. Javaslat szerződés kötésére a Dunakeszi Tankerületi Központtal, osztott használatú ingatlanok üzemeltetési költség megosztásáról

12. Javaslat pályázat benyújtására a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt felhívásra, a gödöllői Várkapitányi lak díszítő falképrestaurálási munkáinak támogatására

13. Javaslat pályázat benyújtására a Nemzetgazdasági Minisztérium „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására” című felhívására

13. Javaslat pályázat benyújtására a Nemzetgazdasági Minisztérium „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására” című felhívására módosító javaslat

14. Javaslat a Bölcsőtől a koronáig, Gödöllő a királyné városa elnevezésű tematikus év programjának elfogadására

15. Javaslat Gödöllő város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

16. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Létesítménygazdálkodási Szabályzatának felülvizsgálatára és új szabályzat megalkotására

17. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére

18. Javaslat garázsbérleti szerződések meghosszabbítására, valamint az üres illetve év közben megüresedő garázsok hasznosítására

19. Javaslat mezőgazdasági rendeltetésű földrészletek haszonbérbe adásra való kijelölésére

20. Javaslat bérbeadási szándéknyilatkozat adására a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége részére, a volt vásártéren kinológiai bázis megvalósításához

21. Javaslat a Segítség Közalapítvány kuratóriumának kiegészítésére

22. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

23. Javaslat a képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervére

24. Javaslat a az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. ügyvezetőjének béremelésre

25. Állásfoglalás a Gödöllői Állami telepek vasúti megállóhely tervezett megszüntetésével kapcsolatban

26. Tájékoztató a Tormay Károly Egészségügyi Központ szakorvosi ellátottságáról

27. Javaslat polgármester és az alpolgármesterek díjazásának emelésére

Az ülés jegyzőkönyve

 

 

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás