Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2017. június 22.

Meghívó a képviselő-testület 2017. június 22-én tartandó ülésére

1. Javaslat Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról szóló ……/2017.( VI. 22.) számú önkormányzati rendelet megalkotására.

3. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 16/2016. (X.21. ) számú önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a Gödöllő Város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004 (II. 2.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat Gödöllő város területén az országos közúthálózaton lévő forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetésére, karbantartásra, irányítására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről

6. Javaslat pályázati beszámoló elfogadására

7. Javaslat a maximális csoportlétszámok átlépésének engedélyezésére az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a 2016/2017-es nevelési évre

8. Tájékoztatás és intézkedési javaslatok a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00731- 2/2017. számú törvényességi felhívására

9. Javaslat a Gödöllő, Zombor u. I/7. szám alatt található önkormányzati tulajdonú lakás munkakör ellátásának elősegítése érdekében történő bérbeadására

10. Javaslat egyes közterületi munkákra vonatkozó szerződések megkötésére szóló felhatalmazások megadására

11. Határozati javaslat – buszközlekedéssel kapcsolatos nyilatkozat módosítása

Az ülés jegyzőkönyve

 

 

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás