Testületi ülések​

2017. május 25.

Meghívó a Képviselő-testület 2017. május 25-én tartandó ülésére

1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2016. évi átfogó értékeléséről

2. Javaslat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Házirendje jóváhagyására

3. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2016. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – ügyvezető előterjesztése

3. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2016. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – polgármester előterjesztése

4. Javaslat a 2017. évi közútfejlesztésekre vonatkozó kivitelezési szerződés módosítására a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft-vel

5. Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – ügyvezetői előterjesztés

5. Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – polgármesteri előterjesztés

6. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015.(II.06.) számú önkormányzati rendelet módosítására.

7. Javaslat a Művészetek Háza Kft. 2016. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – ügyvezető előterjesztése

7. Javaslat a Művészetek Háza Kft. 2016. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – polgármester előterjesztése

8. Javaslat Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2016. számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – ügyvezető előterjesztése

8. Javaslat Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2016. számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – polgármester előterjesztése

9. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – ügyvezető előterjesztés

9. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – polgármester előterjesztése

10. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – ügyvezető előterjesztése

10. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – polgármester előterjesztése

11. Beszámoló a Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány Kuratóriumának 2016. évi tevékenységéről

12. Beszámoló a Segítség Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről

12. Beszámoló a Segítség Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről – könyvvizsgáló jelentés

13. Beszámoló a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről

14. Beszámoló a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről

15. Beszámoló a Gödöllői Sport Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről

15. Beszámoló a Gödöllői Sport Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről – könyvvizsgálói jelentés

16. Javaslat a gödöllői repülőtér üzemben tartására vonatkozó szerződés megkötésére

17. Javaslat a Mogyoród község területén tervezett „Sissy lakópark” illetve az M3-as autópálya mellett lévő LUKOIL benzinkút szennyvizeinek a gödöllői szennyvíz-csatorna hálózatba történő bevezetésére

18. Javaslat a Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. sz. épületének 2017. évi felújítására (kiviteli tervezés és kivitelezés), valamint a IV. sz. épület 2018. évi felújításának előkészítéseként az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére szolgáló fedezet költség-átcsoportosítással történő biztosítására

19. Javaslat pályázat benyújtására „Gödöllő-Polgárőr Város” címmel

20. Javaslat a kiemelt egyéni- és csapat versenysportágak szakosztályainak működési és eredményességi támogatására

21. Javaslat a nem kiemelt versenysport szakosztályok, egyesületek támogatására

22. Javaslat a szabadidős sportszakosztályok, egyesületek támogatására

23. Javaslat a „Gödöllő Kupa Tájékozódási Futóverseny” rendezvény nevében a településnév használatra vonatkozó kérelem elbírálására

24. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására

25. Javaslat a Főtér bővítésének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

26. Javaslat önkormányzati határozatba foglalt nyilatkozat kiadására, a helyi buszközlekedés fenntartásáról

Az ülés jegyzőkönyve

 

 

 

 

 

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás