Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2017. október 19.

Meghívó a Képviselő-testület 2017. október 19-én tartandó ülésére

1. Javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép védelmével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására

3. Javaslat Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

4. Javaslat bérleti szerződés kötésére a karácsonyház helyszínének biztosítása céljából

5. Javaslat az Alsópark területét érintő tervezett „Gödöllői Uszoda beruházás” telekhatár rendezésére

6. Javaslat a Meggyes területén lévő 4427/9-4427/32 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálására

7. Javaslat a Rákos-Hatvan vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódó, kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések megkötésre

8. Javaslat a Gödöllői Sport Klubbal hasznosítási megállapodás megkötésére a Városi Sportcsarnok építése kapcsán

9. Javaslat az „Európa Kulturális Fővárosa Gödöllő 2023” pályázat megvitatására -Első olvasat-munkaanyag

10. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. I/8. sz. önkormányzati bérlakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

11. Javaslat a Gödöllő Deák Ferenc tér 3. I/9 sz. önkormányzati bérlakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

12. Javaslat a Gödöllő, Kossuth u. 54. II/8. sz. önkormányzati munkaköri lakás bérlőjének szerződés hosszabbítására

13. Javaslat a Gödöllő, Kossuth L. u. 50. szám alatt található földszinti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására

14. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatói pályázatának kiírására

Az ülés jegyzőkönyve

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás