Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2018. január 25.

Meghívó a Képviselő-testület 2018. január 25-én tartandó ülésére

1. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi központ egyes szakorvosi óraszámai átcsoportosítására

2. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervére – ügyvezetői előterjesztés

2. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervére -polgármester előterjesztése

3. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2018. üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

3. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2018. üzleti tervére – polgármester előterjesztése

4. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2018. évi üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

4. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2018. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

5. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2018. évi üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

5. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2018. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

6. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018. évi üzleti tervére – ügyvezetői előterjesztés

6. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2018. évi üzleti tervére – polgármesteri előterjesztés

7.  Javaslat Gödöllő város 2018. évi költségvetésére

7. Javaslat Gödöllő város 2018. évi költségvetésére – I. módosító indítvány

7. Javaslat Gödöllő város 2018. évi költségvetésére – II. módosító indítvány

7. Javaslat Gödöllő város 2018. évi költségvetésére – könyvvizsgálói vélemény

8. Javaslat Gödöllő Város 2017. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására

9. Javaslat versenyeztetési eljárás lefolytatására a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízgyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátása érdekében

10. Javaslat a „Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” meghirdetett pályázat elbírálására

11. Javaslat a Balatonlelle, Úszó u. 5. sz. üdülő ingatlan bérletére-üzemeltetésére kiírt pályázat lezárására

12. Javaslat a Gödöllő, Harmat u. 8. sz. alatti, 4284/2 hrsz.-ú lakás értékesítésére

13. Javaslat a Gödöllő, Zombor u. 1., 2/7. sz. alatti, 159/A/39 hrsz.-ú lakás értékesítésére

14. Javaslat a Gödöllő, Palota-kert u. 6., 10/2. sz. alatti, 5884/6/A/42 hrsz.-ú lakás értékesítésére

15. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

16. Javaslat pályázat benyújtására a Nemzeti Kulturális Alap felhívására: „ A gödöllői Várkapitányi lak belső részleges felújítási munkáinak kivitelezése” címmel

17. Javaslat a Pest megye 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága megválasztására

18. Javaslat a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására

19. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

20. Javaslat a képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervére

21. Javaslat a Képviselő-testület állandó bizottságai személyi összetételének módosítására

22. Önálló képviselői indítvány – A Soros-terv,. illetve a Soros György és a Nyílt Társadalom Alapítványok által támogatott bevándorlásszervező irodák Gödöllőn való működésüknek elutasítása

Az ülés jegyzőkönyve

 

 

 

 

 

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás