Testületi ülések​

2018. november 22.

Meghívó a november 22-i képviselő-testületi ülésre

1. Javaslat Gödöllő rövid és középtávú közlekedési tervek aktualizálása első olvasatának elfogadására

Közlekedési tervek

Javaslat a „Gödöllő – Rövid- és középtávú közlekedési tervek aktualizálása” című dokumentum elfogadására

Gödöllő – Rövid és középtávú közlekedési tervek aktualizálása

Vécsey László előterjesztésére szakértői válasz

2. Javaslat a Gödöllői Kikelet Óvoda jövőbeni működtetésére

3. Javaslat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja, valamint Házirendje jóváhagyására

4. Javaslat a Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ szakorvosi óraszámainak átcsoportosítására

5. Javaslat a Dunakeszi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására

6. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2018.évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat településrendezési szerződések elfogadására

Településrendezési szerződések

8. Javaslat a Sky Escort Hungary Aero Clubbal kötött a Gödöllői Sportrepülőtér üzembentartásáról szóló megállapodás módosítására

9. Javaslat felhatalmazás adására a Swietelsky Vasúttechnikai Kft-vel való tárgyalásra és a szerződések megkötésére

10. Javaslat az 5125/6 helyrajzi számú a Szabó Pál utca és a Veres Péter utca között található ingatlan értékesítésére

11. Javaslat a 1957 helyrajzi számú, természetben a 2100 Gödöllő, Blaháné úton található beépítetlen területre vonatkozó használati szerződés megkötésére, a hatályban lévő bérleti szerződés megszüntetésére

12. Javaslat a gödöllői ingatlannyilvántartásban 5891/5/A/36 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Gödöllő, Palotakert 4. földszinti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség hasznosítására

13. Javaslat a Gödöllő, Szent János u. 36. II/23. sz. önkormányzati bérlakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

14. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. I/4. sz. önkormányzati bérlakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

15. Javaslat a 212/3/A/19 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. 3/11. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására

16. Javaslat a 212/3/C/9 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. 1/7. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására

17. Javaslat a helyiségbérleti és a földterület-bérleti díjak felülvizsgálatára, a 2019. évi díjak megállapítására

18. Javaslat a földhaszonbérleti díjak felülvizsgálatára, a 2019. évi díjak megállapítására, valamint haszonbérleti szerződés meghosszabbítására

19. Javaslat az „Iskolánk Világa Alapítvány a Damis Gyermekekért” részére székhelyhasználat engedélyezésére

20. Javaslat a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága tagjainak megválasztására

21. Javaslat az intézmények jutalmazására felhasználható pótelőirányzat biztosítására

Az ülés jegyzőkönyve

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás