Testületi ülések​

2018. október 18.

Meghívó a képviselő-testület 2018. október 18-i ülésére

2. Javaslat múzeumi műtárgyak kölcsönzésére

3. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2019. évi bérleti díjainak megállapítására

4. Javaslat a 7. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére

5. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes
szabályokról elnevezésű rendelet elfogadására

6. Javaslat Gödöllő város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítására kiemelt
kormányzati beruházás (vasútfejlesztés) megvalósítása érdekében

8. szelvény módosítása

12. szelvény módosítása

1. melléklet

2. melléklet

7. Javaslat a Gyepmesteri Telep működéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

8. Javaslat felhatalmazás adására a VÜSZI Nonprofit Kft. részére a 2018. évben kezdődő beszerzési
eljárások megindítására, döntés a fedezet biztosításáról

9. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. között létrejött, a helyi közút-,
híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési,
fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására irányuló
szerződés 2. számú módosítására

10. Javaslat az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft-vel szerződések megkötésére

11. Javaslat Gödöllő, Szilhát utca 26. szám alatt elhelyezkedő 340 helyrajzi számú ingatlanrész
értékesítésére

12. Javaslat a 4153 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Szabadság út 167/1.
szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására

13. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. I/8. sz. önkormányzati munkaköri lakás bérlőjének
szerződése hosszabbítására

14. Javaslat a Gödöllő, Kossuth u. 54. II/8. sz. önkormányzati munkaköri lakás bérlőjének szerződése
hosszabbítására

15. Javaslat a 212/3/B/12 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Deák Ferenc tér
2. 2/10. szám alatti, valamint a 417/11/A/42 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Dózsa György út 1-3. VI/42. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások cserével történő bérleti szerződésének megkötésére

16. Javaslat a 212/3/B/13 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Deák Ferenc tér
2., 2/11. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására

17. Javaslat a Magyar Rákellenes Liga Gödöllői Szervezete részére székhelyhasználat engedélyezésére

18. Javaslat a Gödöllő 7634, 7635, 7618 és 7554/2 hrsz.-ú ingatlanokat érintő közterület elnevezés
elfogadására

19. Javaslat a Gödöllői Főtéren kialakított irodahelyiség hasznosításáról való tárgyaláshoz
felhatalmazás adására

20. Javaslat a 3. számú főút Gödöllő déli elkerülő főút megvalósítása ügyében tájékoztatás kérésére

Kiegészítés

21. Közlekedésépítési és szervezési beruházások tervezése és ütemezése Gödöllő Város
Önkormányzatának tulajdonában álló közterületein és útjain, a város belső és időszaki csúcsforgalmi
terhelésének észszerű elosztása és csökkentése, a parkolási gondok enyhítése, összességében Gödöllő
lakossága életminőségének városi kompetenciába tartozó eszközökkel történő javítása érdekében

Az ülés határozatai

Az ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentumok

Fontos közlemény: Gödöllő város útjainak és lakókörnyezetének védelméről, a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról
This is default text for notification bar
Skip to content