Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2018. szeptember 20.

Meghívó a képviselő-testület szeptember 20-i ülésére

1. Tájékoztató az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről és az annak következtében hozott
intézkedésekről

2. Javaslat Gödöllő Város 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

3. Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásáról, a 8/2012.(III.8.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján

4. Javaslat Gödöllő Város 2018. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes
feladatokról szóló 1/2018 (I.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT, GÉSZ) felülvizsgálata
véleményezési szakaszának lezárására

6. Javaslat „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” elnevezésű pályázaton történő részvételre

7. Javaslat a Balatonlelle, Úszó utca 5. sz. alatti ingatlan vételi jog alapításáról szóló
szerződés megkötésére

8. Javaslat a Rákos-patak, Galagonya utca között fekvő 1920/11 helyrajzi számú ingatlan
megvételére

9. Javaslat 0195/20 és 0195/21 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére

10. Javaslat a 4663/7 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

11. Javaslat a gödöllői 4961/1 és 4969/6 helyrajzi számú ingatlanokban működő bölcsőde
bérleti szerződésének meghosszabbítására, illetve az ingatlanokra vonatkozó tulajdonjogi
igény bejelentésére

12. Javaslat a Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről,
rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004 (II. 2.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

13. Javaslat a „Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” meghirdetett pályázat
kiírására

14. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

15. Javaslat a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

16. Javaslat a CAVOK Avatiation Training Kft. részére székhelyhasználat engedélyezésére,
valamint tulajdonosi hozzájárulás adására

17. Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítása

18. Javaslat a Segítség Közalapítvány megszüntetésére

19. Javaslat a képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervére

Jegyzőkönyv a 2018. 09. 20-i képviselő-testületi ülésről

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás