Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2019. december 12.

Meghívó a képviselő-testület 2019. december 12-én tartandó ülésére

2. Javaslat az Erzsébet Szálloda Kft. és az Accent Hotel Management Szolgáltató Kft. között létrejött, menedzsmentszolgáltatásra vonatkozó együttműködési szerződés meghosszabbítására

3. Javaslat Gödöllő Város Klímastratégiájának elfogadására – előterjesztés

3. Javaslat Gödöllő Város Klímastratégiájának elfogadására – a Klímastratégia

4. Javaslat Gödöllő város 2018. évre vonatkozó környezeti állapot értékelésének elfogadására – előterjesztés

4. Javaslat Gödöllő város 2018. évre vonatkozó környezeti állapot értékelésének elfogadására – az állapotértékelés

5. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015.(II.06.) számú önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló 3/2019. (11.22.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Javaslat a gödöllői 082/19 és 082/20 helyrajzi számú, külterületi fekvésű ingatlanok belterületbe vonására

9. Javaslat 4197 helyrajzi számú a Bánki Donát utca 11. sz. ingatlant érintő földhasználati jog átruházására

10. Javaslat a Gödöllő, 556/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére

11. Javaslat a Mogyoród község Szentjakab területén tervezett 30 db lakóegység szennyvizeinek a Gödöllői szennyvíz-csatorna hálózatba történő bevezetésére

12. Javaslat a Gödöllő Dózsa György út 69. szám alatti ingatlanon (hrsz.: 8110) kosárlabda csarnok elhelyezésére

13. Javaslat a 2100 Gödöllő, Harmat u. 25. szám alatti, a Gödöllő, Állomás u. 18/6. szám alatti, valamint a Szárítópuszta 5/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakások cserével történő bérleti szerződésének megkötésére

14. Javaslat a Gödöllő, Harmat u. 13. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

15. Javaslat a Gödöllő, Dózsa György út 14. fszt. 1. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

16. Javaslat a helyiségbérleti és a földterület-bérleti díjak felülvizsgálatára, a 2020. évi díjak megállapítására

17. Javaslat a földhaszonbérleti díjak felülvizsgálatára, a 2020. évi díjak megállapítására, valamint haszonbérleti szerződés meghosszabbítására

18. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának és könyvvizsgálójának megválasztására

19. Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottsági tagjainak választására és alapító okiratának módosítására

20. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő alapító okiratának módosítására

21. Javaslat székhelyhasználat engedélyezésére

22. Javaslat pályázat benyújtására „ Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnok részleges felújítása a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja VI ütem keretében” címmel

23. Javaslat közterületek elnevezésére

24. Javaslat gödöllői 4427/2, 4427/5 valamint a 1159/41 és 1159/66 helyrajzi számú közterületek elnevezésének elfogadására

25. Javaslat a 78/2019.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat módosítására

A nyilvános ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentumok

Megszakítás