Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2019. november 21.

Meghívó a képviselő-testület 2019. november 21-én tartandó ülésére

1. Javaslat a képviselő-testület bizottságainak személyi összetételének módosítására

2. Javaslat bérleti szerződések megkötésére a Swietelsky Vasúttechnikai Kft-vel

3. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei 2019. évi módosítására (TSZT, GÉSZ) 1. csomagjának elfogadására

3. napirendhez 1. melléklet

3. napirendhez 2. melléklet

3. napirendhez 3. melléklet_TSZT leirás

3. napirendhez 3. melléklet TSZT tervlap

3. napirendhez 4. melléklet Gödöllő SZT 4 szelv

3. napirendhez 4. melléklet Gödöllő_SZT_5_szelv

3. napirendhez 4. melléklet Gödöllő_SZT_8_szelv

3. napirendhez 4. melléklet Gödöllő_SZT_9_szelv

4. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT, GÉSZ) 2019. évi módosítása 2. csomag véleményezési szakaszának lezárására

4. napirendhez 1. melléklet

4. napirendhez 2.melléklet

5. Javaslat Gödöllő városi helyi építési szabályzatáról szóló 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet (GÉSZ) Csanak városrész egy meghatározott terület-egységére vonatkozó módosítási eljárásnak megindítására

5. napirendhez 1. melléklet

5. napirendhez 2.melléklet

6. Javaslat változtatási tilalom elrendelésére

7. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2019.(II.01.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására

9. Javaslat a Gödöllő, Lelesz utca 12. szám alatti (hrsz. 4844/36) ingatlan tulajdonjogának rendezésére

10. Javaslat a Gödöllő, 2410/7 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának átruházására

11. Javaslat a Gödöllő, Dózsa György út 1-3. 6/42 sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

12. Javaslat önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség bérbeadására

13. Javaslat a 2100 Gödöllő, Zombor u. 1. I/11. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének megkötésére

14. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. 2/7. sz., önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

15. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. 1/8. sz., önkormányzati munkaköri lakás bérlőjének szerződése hosszabbítására

16. Javaslat a Gödöllő, Szent János utca 26. 2/22. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

17. Javaslat a Gödöllő, Palota-kert 7. IV./2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására

18. Javaslat a Gödöllő, Kossuth u. 54. II./8. önkormányzati munkaköri lakás bérlőjének szerződés hosszabbítására

19. Javaslat VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 pályázat keretében önerőt igazoló határozat kiadására

20. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

21. Javaslat a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

22. Javaslat a település képviseletére a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulásban

23. Javaslat a Haraszti közben járda kialakítására, de minimum a beomlott betonlapok kijavítására

24. Gödöllő város Önkormányzatának Képviselő-testületének …/2019.(XI…) önkormányzati rendelete Gödöllő város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Sürgősségi indítvány_-Javaslat konténerház költsége fedezetének biztosítására

Az ülés jegyzőkönyve

Letölthető dokumentumok

Megszakítás