Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2020. december 10.

1. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015.(II.06.) számú önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló 14/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

3. Javaslat a Gödöllői Sport Uszodában keletkező 283,4 m3/nap szennyvíznek a gödöllői szennyvíz-csatorna hálózatba történő befogadásáról és a fizetendő szennyvíz-csatorna érdekeltségi hozzájárulás fizetési megállapodásáról

4. Javaslat az 4197 helyrajzi számú a Bánki Donát utca 11. sz. ingatlan értékesítésére

5. Javaslat a Gödöllő, Isaszegi út 11. szám alatt elhelyezkedő 5376 helyrajzi számú ingatlanrészre kötött adásvételi szerződés módosítására

6. Javaslat a Berente utcai 8102/3, 8126/1, 8126/3 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálására

7. Javaslat a Gödöllő, Dózsa György út 14/1 önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

8. Javaslat a Deák Ferenc tér 2. 2/10 önkormányzati bérlakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

9. Javaslat a Gödöllő, Szabadság út 23. önkormányzati ingatlan használati megállapodásának meghosszabbítására

10. Javaslat a gödöllői 8071/25 és 80/71/43 helyrajzi számú közforgalom számára megnyitott magánutak elnevezésének elfogadására

11. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a Gödöllő, Fűzfa utcai ingatlantulajdonosok között létrejött településrendezési szerződés módosítására

12. A Gödöllői Helyi Esélyegyenlőségi Program (2018-2023) Intézkedési Tervének felülvizsgálata

13. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény vezetői álláshelyének pályázati kiírására

14. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás