Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2020. február 13.

Meghívó a képviselő-testület 2020. február 13-án tartandó ülésére

Meghívó a Képviselő-testület állandó bizottságainak együttes ülésére – 2020. február 10. hétfő 18.00 óra

Meghívó a Városfejlesztési és Fenntarthatósági Bizottság ülésére

Meghívó a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésére

Meghívó a Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Meghívó az Egészségügyi Bizottság ülésére

Meghívó a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésére

Meghívó a Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság ülésére

NAPIRENDEK:

1. Javaslat Gödöllő város 2020. évi költségvetésére

2. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervére-ügyvezető előterjesztése

2. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervére-polgármester előterjesztése

3. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2020. üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

3. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2020. üzleti tervére – polgármester előterjesztése

4. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2020. évi üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

4. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2020. évi üzleti tervére – polgármester előterjesztése

5. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2020. évi üzleti tervére – ügyvezető előterjesztése

5. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2020. évi üzleti tervére- polgármester előterjesztése

6. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. évi üzleti tervére- ügyvezető előterjesztése

6. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. évi üzleti tervére- ügyvezető előterjesztése

7. Javaslat hozzájárulás adására a Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközfejlesztéséhez

8. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központban térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló Szabályzat jóváhagyására

9. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő alapító okiratának módosítására

10. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei 2019 évben megkezdett módosítása (TSZT, GÉSZ) 2. csomagjának elfogadására

10. napirendhez 1. melléklet

10. napirendhez 2. melléklet záró szakmai vélemény

10. napirendhez 3. melléklet Gödöllő TSZT

10. napirendhez 3. melléklet TSZT leírás

10. napirendhez 4. melléklet SZT 9 szelvény

10. napirendhez 4 melléklet SZT 10 szelvény

10. napirendhez 4. melléklet SZT 16 szelvény

10. napirendhez 4. melléklet SZT 17 szelvény

11. Javaslat rekultivációs alap kezelési szerződés megszüntetése tárgyában önkormányzati döntés meghozatalára

12. Javaslat Gödöllő, Isaszegi út 11. szám alatt elhelyezkedő 5376 helyrajzi számú ingatlanrész értékesítésére

13. Javaslat a Berente utcában lévő 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2 és 8126/3 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére

14. Tájékoztató az Ady Endre sétány 62. szám alatti, 5396/2 helyrajzi számú, volt Tüdőbeteg-gondozó Intézet, valamint az 5396/1 helyrajzi számú ingatlanokról

15. Javaslat támogatás nyújtására az Ötvös Károly Nonprofit Kft. részére

15. napirendhez 1 melléklet

15. napirendhez 2 melléklet

16. Javaslat a Mátyás király utca 10. szám alatti ingatlan oktatási célú használatának biztosítására

17. Javaslat önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség használatba adására

18. Javaslat a gödöllői ingatlan nyilvántartásban 213/3 hrsz alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Deák Ferenc tér 2. I/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás munkaköri bérlakássá kijelöléséről

19. Javaslat egyes üres önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek hasznosítására

20. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

21. Javaslat a képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervére

22. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

23. Javaslat tanácsnokok megválasztására

24. Javaslat iskolai körzethatárok véleményezésére

25. Képviselő-testületi állásfoglalás az iparűzési adó törvényi szabályozásának tervezett módosításáról

Az ülés jegyzőkönyve

 

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás