Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2020. június 12.

Előterjesztések:

1./ Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadása, költségvetési maradvány elszámolása elfogadására

Könyvvizsgálói jelentés

2./ Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról, a 8/2012. (III. 8.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a alapján

3./ Javaslat a 2019. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

4./ Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

5./ Javaslat a helyi buszközlekedés fenntartásával kapcsolatos önkormányzati határozatba foglalt nyilatkozatok kiadására és a VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi tevékenységre vonatkozó beszámolójának elfogadására

6./ Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. között létrejött, a helyi közút-, híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására irányuló szerződés módosítására, valamint az alaptevékenység ellátása érdekében gépjárműbeszerzés megvalósítására

7./ A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelőbizottságának 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

8./ Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására

9./ Javaslat a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

10./ Javaslat a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló 3/2019. (11.22.) önkormányzati rendelet módosítására

11./ Javaslat városi díjak és címek alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

12./ Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. 3/10. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

13./ Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 2. 2/12. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

14./ Javaslat egyes üres önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadási pályázata feltételeinek meghatározására

15./ Javaslat a maximális csoportlétszámok átlépésének engedélyezésére az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a 2020/2021-es nevelési évre

16./ Javaslat a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

17./ Javaslat a Gödöllői Kikelet Óvoda alapító okiratának módosítására

18./ Javaslat pályázat benyújtására a Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium közös „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívására

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás