Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2020. május 26.

Előterjesztések:

1. Javaslat a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

2. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására _ügyvezető

2. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – polgármester

3. Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – ügyvezető

3. Javaslat a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására polgármester

4. Javaslat a Művészetek Háza Kft. 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – ügyvezető

4. Javaslat a Művészetek Háza Kft. 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – polgármester

5. Javaslat Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019. számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – ügyvezető

5. Javaslat Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019. számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására -polgármester

6. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – ügyvezető

6. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására -polgármester

7. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására – ügyvezető

7. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti gazdálkodási beszámolójának elfogadására- polgármester

8. Javaslat az Ady E, sétány 62. szám alatti 5396/2 hrsz, Tüdőbeteg-gondozó Intézet ingatlan, valamint az 5396/1 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének módosítására

9. Javaslat Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

10. Javaslat belső ellenőrzést végző cég megbízásának tudomásulvételére és a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

11. Beszámoló a Sport Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről

12. Javaslat a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. étterem szag, és páraelszívó felújítására

13. Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. és a K&K Monarchia Kft. között kötött 10 éves bérleti szerződés jóváhagyása

14. Javaslat a kiemelt egyéni és csapat versenysportágak szakosztályainak működési és eredményességi támogatására

15. Javaslat a nem kiemelt, versenysport, illetve szabadidős sporttevékenységgel foglalkozó egyesületek pályázat útján történő támogatására

16. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzatának 2019-2024 évekre szóló gazdasági programjának elfogadására

17. Javaslat a Lelesz utca 12. szám ingatlan tulajdonjogának rendezésére

18. Javaslat intézményvezetők vezetői megbízásának meghosszabbítására

19. Javaslat a Távhő Kft. könyvvizsgálójának megválasztására és alapító okiratának módosítására

20. Javaslat államháztartáson kívüli visszatérítendő támogatás nyújtására a Gödöllői Sport Klubnak

21. / A Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. I/8., a Munkácsy Mihály u. 3/b. II/9., a Szabadka u. 6/b. I/5., szám alatt üres önkormányzati tulajdonú lakások bérbevételére beérkezett pályázatok értékelése

 

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás