Testületi ülések​

2020. november 19.

1. Javaslat Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.-vel megkötött szerződés módosítására

3. Javaslat földhasználati jog létesítéséről szóló megállapodás megkötésére a Gödöllői Sport Klubbal

4. Javaslat Táncsics út 3. szám alatt található Sportközpont elnevezésére

5. Javaslat garázsbérleti szerződések meghosszabbítására

6. Javaslat a gödöllői 4427/33 helyrajzi számú közterület elnevezésének elfogadására

7. Javaslat a Gödöllő, 4662/4. helyrajzi számú közút megnevezésű terület 118 m2 nagyságú részének értékesítésére

8. Javaslat Gödöllő, 1497 helyrajzi számú, Gödöllő Város Önkormányzata 2/4-ed arányú tulajdonában lévő ingatlanrész értékesítésére

9. Javaslat a Gödöllő, Munkácsy M . u. 7. 3/1 önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

10. Javaslat egyes üres önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadási pályázat feltételeinek meghatározására

11. Javaslat egyes üres önkormányzati tulajdonú lakások szociális bérbeadási pályázata feltételeinek meghatározására

12. Javaslat a helyiségbérleti és földterület-bérleti díjak felülvizsgálatára, a 2021. évi díjak megállapítására

13. Parkolóház mélygarázs komplett kapucsere

14. Javaslat, a Gödöllői Piac Kft. 2021. évi bérleti díjainak megállapítására

15. Javaslat a Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004 (II. 2.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

16. Javaslat a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotására

17. Javaslat az 5. számú házi gyermekorvosi körzetre helyettesítésére vonatkozó szerződés megkötésére

18. Javaslat a fogorvosi körzetekre vonatkozó szerződés megkötésére

19. Javaslat Gödöllő város 2019. évre vonatkozó környezeti állapot értékelésének elfogadására

20. Javaslat a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 12/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet módosítására

21. Javaslat a Gödöllői Városi Múzeum valamint a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ alapító okiratának módosítására

 

Letölthető dokumentumok

Fontos közlemény: Gödöllő város útjainak és lakókörnyezetének védelméről, a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról
This is default text for notification bar
Skip to content