Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2020. szeptember 24.

Képviselő-testületi ülés helyszínének megváltozása

Meghívó a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-én tartandó ülésére

1. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról

2. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről

3. Beszámoló a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről

4. Javaslat önkormányzati álláspont kialakítására az uszoda beruházás kapcsán az Ady Endre sétány és az Isaszegi út csomópont kiépítésének érdekében

5. Beszámoló Gödöllő Város 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

5. napirendhez 1. melléklet a VÜSZI Kft. beszámolója

5. napirendhez 2. melléklet Kalória Kft. beszámolója

5. napirendhez 3. melléklet Távhő Kft. beszámolója

5. napirendhez 4. melléklet a Művészetek Háza Kft. beszámolója

5. napirendhez 5. melléklet Piac Kft. beszámolója

5. napirendhez 6. melléklet Erzsébet Szálloda Kft. beszámolója

6. Javaslat Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020 (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítására

8. Javaslat a Gödöllő Dózsa György úti köztemető Temető Szabályzatának elfogadására

9. Javaslat a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének elfogadására

10. Tájékoztató a veszélyhelyzetben hozott döntésekről

11. Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról, a 8/2012.(III.8.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján

12. Javaslat a gödöllői 0136/17 helyrajzi számú, külterületi fekvésű ingatlan belterületbe vonására

13. Javaslat a gödöllői 0124/1 és 0124/2 helyrajzi számú, külterületi fekvésű ingatlanok belterületbe vonására

14. Javaslat a Berente utcában lévő 8102/3, 8126/1, 8126/3 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére

15. Javaslat az Arany János utca – Gomba utca között fekvő 2865/2 és 2865/3 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére

16. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére és államháztartáson kívüli visszatérítendő felhalmozási támogatás nyújtására a Gödöllői Sport Klubnak

17. Javaslat államháztartáson kívüli visszatérítendő felhalmozási támogatás nyújtására a Gödöllői Sport Klubnak

18. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és dr. Tácsik Mihály közötti, gödöllői. 4157/9 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó földterület-bérleti szerződés meghosszabbítására

20. Javaslat a Gödöllő, Zombor u. 1. 1/7. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

21. Javaslat a Gödöllő, Zombor u. 1. 2/18. önkormányzati lakás szerződésének meghosszabbítására

22. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 2. 3/13. sz. önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbítására

23. Javaslat a 2100 Gödöllő, Palota-kert 7. 4/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás munkaköri bérlakássá kijelölésére

24. Javaslat Szent Jakab Park II. projekt beruházójának a szennyvíz befogadói kérelmének elbírálására

25. Javaslat településrendezési szerződés megkötésére

26. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT, GÉSZ) Csa26. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT, GÉSZ) Csanak és egyéb területek módosításának elfogadására

GÉSZ rendelettervezet

26. napirendhez 1. melléklet

26. napirendhez 2. melléklet

26. napirendhez 2/b mellékelt

26. napirendhez 3. mellékletek:

Godollo_SZT_1_szelv

Godollo_SZT_2_szelv

Godollo_SZT_3_szelv

Godollo_SZT_4_szelv

Godollo_SZT_5_szelv

Godollo_SZT_6_szelv

Godollo_SZT_7_szelv

Godollo_SZT_8_szelv

Godollo_SZT_9_szelv

Godollo_SZT_10_szelv

Godollo_SZT_11_szelv

Godollo_SZT_12_szelv

Godollo_SZT_13_szelv

Godollo_SZT_14_szelv

Godollo_SZT_15_szelv

Godollo_SZT_16_szelv

Godollo_SZT_17_szelv

Godollo_SZT_18_szelv

27. Javaslat a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

28. Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. által bérbe adott bérlemény bérlője székhelyhasználati kérelmének elbírálására

29. A Gödöllői Városi Múzeum, valamint a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatói jogviszonyának átalakulásával kapcsolatos intézkedések

30. Intézményvezetői megbízatásokról szóló döntések módosítása

31. Javaslat a Gödöllői Kikelet Óvoda alapító okiratának módosítására

32. Javaslat „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelem elbírálására

33. Javaslat a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervére

34. Javaslat a Három Királyfi Három Királylány Mozgalom által indított „babazászló” kezdeményezéshez történő csatlakozásra

35. Javaslat a Martinovics Ignác utca, Lovarda és a Honvéd utca közötti szakaszon a forgalom lassítására/csillapítására

A nyilvános ülés jegyzőkönyve

 

 

 

 

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás