Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések​

2021. január 28.

1. Javaslat Gödöllő város helyi építési szabályzatáról szóló 30/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet (GÉSZ) módosítási eljárásának megindítására a Mézeskalács Ház bölcsőde övezeti besorolásának módosítására

2. Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégiában (ITS) szereplő célkitűzések végrehajtásáról, valamint javaslat az ITS felülvizsgálatára

2. ITS előterjesztés melléklete

3. Javaslat a Gomba utcai 2865/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

4. Javaslat a Gomba utcai 2865/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

5. Javaslat a helyi adókról szóló 17/2016.(X.21.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására

7. A Gödöllő, Kazinczy krt. 9. 1/4., a Deák F. tér 1.1/3., és a Deák F. tér 2. 3/13. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú lakások bérbevételére beérkezett pályázatok értékelése

8. A Gödöllő, Harmat u. 21. szám alatt üres önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére beérkezett pályázatok értékelése

9. Javaslat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás megszüntetésére

9. Tanácsnoki vélemény rendőrség

10. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a Gödöllői Sport Közalapítvány között megkötött „Önkormányzati tulajdonú, köznevelési intézményekben lévő sportcélú ingatlanrészek bérletéről, üzemeltetéséről és az ingatlanrészekhez kapcsolódó közszolgáltatások ellátásáról” szóló szerződés 2. számú módosítására

10. Tanácsnoki vélemény

11. Javaslat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója munkaszerződésének módosítására

12. Javaslat a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.. ügyvezető foglalkoztatásának módosítására

13. Javaslat a Gödöllői Sport Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztására

14. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítására

Művészetek Háza Kft. módosító alapító okirat melléklet

Művészetek Háza Kft. egységes szerkezetű alapító okirat tervezet

15. Javaslat a Gödöllői Városi Múzeum alapító okiratának módosítására

16. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

17. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a Kalória Nonprofit Kft. közötti vagyonkezelési szerződések felülvizsgálatára

17. melléklet Egyedi szerződések megszűntetése

17. melléklet Kalória Kft-vel vagyonkezelési keretszerződés mód 2021 egységes szerkezet

18. Javaslat a Gödöllői Ipari Park 52 telkes bővítése nyomán keletkező 250 m3/nap szennyvíznek a gödöllői szennyvíz-csatorna hálózatba történő befogadásáról és a fizetendő szennyvíz-csatorna érdekeltségi hozzájárulás fizetési megállapodásáról

19. Javaslat KALÓRIA Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által a gyermekétkeztetés feladatának ellátásában történt átszervezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Letölthető dokumentumok

Megszakítás