Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Rendeletek

július 2020

2020, július 16

1/2020. évi (II.14.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet 2020. június 13-ától hatályos egységes szerkezetű szövege

június 2020

2020, június 22

Gödöllő Város Polgármesterének 22/2020. (VI. 17.) rendelete a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló 14/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet 2020. június 22-étől hatályos.
2020, június 22

Gödöllő Város Polgármesterének 21/2020. (VI.17.) rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről. szóló 23/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet 2020. június 18-ától hatályos.
2020, június 19

Gödöllő Város Polgármesterének 20/2020.(VI.12.) rendelete városi cím és díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről

A rendelet 2020. július 1-jétől hatályos.
2020, június 19

Gödöllő Város Polgármesterének 19/2020.(VI.12.) rendelete a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról szóló 3/2019. (11.22.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

A rendelet 2020. június 13-ától hatályos és hatályát veszti 2020. július 2-án.
2020, június 19

Gödöllő Város Polgármesterének 18/2020.(VI.12.) rendelete a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet 2020. június 13-ától hatályos
2020, június 19

Gödöllő Város Polgármesterének 17/2020. (VI.12.) rendelete Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet 2020. június 13-ától hatályos
2020, június 19

Gödöllő Város Polgármesterének 16/2020.(VI.12.) rendelete Gödöllő város 2019. évi zárszámadásáról

A rendelet 2020. június 13-ától hatályos
2020, június 3

Gödöllő Város Polgármesterének 15/2020.(V.26.) rendelete Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet 2020. május 27-én lép hatályba

május 2020

2020, május 11

Gödöllő Város Polgármesterének 14/2020.(IV.29.) rendelete a temetőkről és temetkezési tevékenységről

A rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba

április 2020

2020, április 23

Gödöllő Város Polgármesterének 12/2020. (IV.22.) rendelete Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet 2020. április 23-ától hatályos
2020, április 7

Gödöllő Város Polgármesterének 8/2020.(IV.7.) rendelete a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló 14/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A 14/2015.(V.14.) önk.rendelet módosításáról_hatályba lépése 2020. április 8-ától

március 2020

2020, március 25

25/2018.(X.19.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

A rendelet 2020. március 14-étől hatályos egységes szerkezetbe foglalt szövege

február 2020

2020, február 18

1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

Gödöllő város 2020. évi költségvetése

december 2019

2019, december 10

30/2018. (XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET GÖDÖLLŐ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

GÉSZ 30_2018_rendelet_egységes_20200314-től hatályos SZT1 SZT2 SZT3 SZT4 SZT5 SZT6 SZT7 SZT8 SZT9_2020 03 14-től hatályos SZT10_2020 03 14-től hatályos SZT11 SZT12 SZT13 SZT14 SZT15 SZT16 2020 03 14-től hatályos SZT17...
2019, december 3

1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet szövege

november 2019

2019, november 27

22/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

A rendelet szövege
2019, november 27

2/2004.(II.2.) önkormányzati rendelet a Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról

2/2004.(II.1.) önk. rendelet szövege

október 2019

2019, október 7

8/2012.(III.8.) önkormányzati rendelet Gödöllő város nemzeti vagyonáról

A rendelet szövege

július 2019

2019, július 16

4/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet a síremlékek helyi védelméről

4/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet
2019, július 16

23/2015.(X.16.) önkormányzati rendelet a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről

A rendelet szövege 2020. június 18-ától hatályos.
2019, július 4

25/2007.(IX.14.) önkormányzati rendelet a temetőkről és temetkezési tevékenységről

a temetőkről és temetkezési tevékenységről

április 2019

2019, április 30

8/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2018. évi zárszámadásáról

Gödöllő város 2018. évi zárszámadásáról
2019, április 2

1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról
2019, április 2

3/2015.(II.6.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

A rendelet 2020. április 1-jétől hatályos egységes szerkezetbe foglalt szövege

március 2019

2019, március 5

20/2019.(XI.7.) önkormányzati rendelet Gödöllő Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Gödöllő Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 2020. március 14-étől hatályos egységes szerkezetbe foglalt szövege SZMSZ 1.sz. függelék önkormányzat testvérvárosai SZMSZ 2.sz. függelék Jogszabályok által polgármesterre és jegyzőre...

január 2019

2019, január 17

20/2011.(X.20.) önkormányzati rendelet a helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács működési rendjéről

A rendelet innen tölthető le: 20_2011_tervtanács
2019, január 17

5/2014.(III.17.) önkormányzati rendelet az útépítési együttműködésről

A rendelet innen tölthető le: 2014005
2019, január 17

19/2014.(XI.14.) a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

A rendelet innen tölthető: 20140019
2019, január 17

6/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

A rendelet innen tölthető le: 2015006
2019, január 16

14/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet a közterületek és az egyes nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról

A rendelet 2020. június 22-étől hatályos szövege.
2019, január 16

18/2015.(VI.11.) önkormányzati rendelet az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről

A rendelet innen tölthető le: 2015 evi 18
2019, január 16

26/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet Gödöllő Város Önkormányzata közművelődési feladatairól

A rendelet innen tölthető le 2015026-kozmuvelodes rendelet
2019, január 16

16/2016.(X.21.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

A rendelet innen tölthető le 2016 evi 16
2019, január 16

13/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjáról

A rendelet szövege innen tölthető le 2017.evi 13
2019, január 16

19/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

A rendelet szövege innen tölthető le 2017 evi 19
2019, január 11

20/2017.(X.19.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép védelmével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

2017 20 partnerségi
2019, január 11

24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről

A rendelet 2020. június 13-ától hatályos szövege

október 2018

2018, október 19

27/2018. (X.19.) önkormányzati rendelet a Gyepmesteri Telep működéséről

A rendelet innen tölthető le: 2018_27

július 2018

2018, július 5

14/2018.(V.18.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról

A rendelet innen tölthető le: 2018_14
2018, július 5

1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet innen tölthető le: 2017_01
2018, július 5

17/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

A rendelet innen tölthető le: 2016_17
2018, július 5

2/2016. évi (II.12.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet innen tölthető le: 2016_02
2018, július 5

13/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról

A rendelet innen tölthető le: 2015_13_uj
2018, július 5

12/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

A rendelet innen tölthető le: 2015_12
2018, július 5

7/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet az érdekeltek részvételével megvalósuló nagy értékű útépítések, útfelújítások és korszerűsítések, valamint a vízi közműfejlesztések szervezéséről, finanszírozásáról és az érdekeltségi hozzájárulásról

A rendelet innen tölthető le: 2015_07
2018, július 5

1/2015. évi (II.6.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet innen tölthető le: 2015_01
2018, július 5

6/2014. (IV.22) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2013. évi zárszámadásáról

A rendelet innen tölthető le: 2014_06
2018, július 5

1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2014. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet innen tölthető le: 2014_01
2018, július 5

13/2013. (IV.22.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2012. évi zárszámadásáról

A rendelet innen tölthető le: 2013_13
2018, július 5

2/2013. évi (II.15.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet innen tölthető le: 2013_02
2018, július 5

27/2012.(XI.15.) sz. önkormányzati rendelet a Gödöllő város területén gyakorolható egyes termelő és szolgáltató gazdasági tevékenységről

A rendelet innen tölthető le: 2012_27
2018, július 5

9/2012. (IV.5.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2011. évi zárszámadásáról

A rendelet innen tölthető le: 2012_09
2018, július 5

13/2011 (IV.21.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város címerének és zászlójának, valamint Gödöllő név használatának rendjéről

A rendelet innen tölthető le: 2011_13
2018, július 5

10/2011. (IV.21.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2010. évi zárszámadásáról

A rendelet innen tölthető le: 2011_10
2018, július 5

1/2011.(II.3.) sz. önkormányzati rendelet 1/2011.(II.3.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2011. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet innen tölthető le: 2011_01
2018, július 5

16/2010. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról

A rendelet innen tölthető le: 2010_16
2018, július 5

2/2010. évi (II.08.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2010. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet innen tölthető le: 2010_02
2018, július 5

1/2009. (II.6.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2009. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet innen tölthető le: 2009_01
2018, július 5

3/2008. (II.1) sz. önkormányzati rendelet a lakáscélú munkáltatói támogatás feltételeiről

A rendelet innen tölthető le: 2008_03
2018, július 4

10/2005. (I.31.) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről

A rendelet 2015. június 11-étől hatályos szövege
2018, július 4

9/2005. (I.31.) sz. önkormányzati rendelet az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól

A rendelet innen tölthető le: 2005_09
2018, július 4

37/2004. évi (XII.20.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól

A rendelet innen tölthető le: 2004_37
2018, július 4

36/2004. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

A rendelet innen tölthető le: 2004_36
[TS-VCSC-Spacer height=”40″]
Betűk visszaállítása
Kontraszt