Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Rendeletek

február 2020

2020, február 18

1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

Gödöllő város 2020. évi költségvetése

december 2019

2019, december 10

30/2018. (XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET GÖDÖLLŐ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HATÁLYOS: 2019. DECEMBER 21-TŐL)

GÉSZ 30_2018_rendelet_egységes_20191221-től SZT1 SZT2 SZT3 SZT4 SZT5 SZT6 SZT7 SZT8 SZT9 SZT10 SZT11 SZT12 SZT13 SZT14 SZT15 SZT16 SZT17 SZT18
2019, december 3

1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet szövege

november 2019

2019, november 27

22/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

A rendelet szövege
2019, november 27

2/2004.(II.2.) önkormányzati rendelet a Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról

2/2004.(II.1.) önk. rendelet szövege

október 2019

2019, október 7

8/2012.(III.8.) önkormányzati rendelet Gödöllő város nemzeti vagyonáról

A rendelet szövege

július 2019

2019, július 16

4/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet a síremlékek helyi védelméről

4/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet
2019, július 16

3/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról

3/2019.(II.22.) önk.rendelet
2019, július 16

23/2015.(X.16.) önkormányzati rendelet a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről

23/2015.(X.16.) önk. rendelet
2019, július 4

25/2007.(IX.14.) önkormányzati rendelet a temetőkről és temetkezési tevékenységről

a temetőkről és temetkezési tevékenységről

április 2019

2019, április 30

8/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2018. évi zárszámadásáról

Gödöllő város 2018. évi zárszámadásáról
2019, április 2

1996. évi 12. rendelet a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényeinek viseléséről

a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényeinek viseléséről
2019, április 2

25/2018.(X.19.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet
2019, április 2

1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról
2019, április 2

3/2015.(II.6.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet

március 2019

2019, március 5

1998. évi 12. önkormányzati rendelet Városi díjak alapításáról és adományozásáról

Városi díjak alapításról és adományozásáról
2019, március 5

20/2019.(XI.7.) önkormányzati rendelet Gödöllő Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Gödöllő Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata SZMSZ 1.sz. függelék önkormányzat testvérvárosai SZMSZ 2.sz. függelék Jogszabályok által polgármesterre és jegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke SZMSZ 3. függelék egyéni választókerületek területi beosztása...

január 2019

2019, január 17

20/2011.(X.20.) önkormányzati rendelet a helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács működési rendjéről

A rendelet innen tölthető le: 20_2011_tervtanács
2019, január 17

5/2014.(III.17.) önkormányzati rendelet az útépítési együttműködésről

A rendelet innen tölthető le: 2014005
2019, január 17

19/2014.(XI.14.) a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

A rendelet innen tölthető: 20140019
2019, január 17

6/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

A rendelet innen tölthető le: 2015006
2019, január 16

14/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet a közterületek és az egyes nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról

A rendelet innen tölthető: 2015 evi 14
2019, január 16

18/2015.(VI.11.) önkormányzati rendelet az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről

A rendelet innen tölthető le: 2015 evi 18
2019, január 16

26/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet Gödöllő Város Önkormányzata közművelődési feladatairól

A rendelet innen tölthető le 2015026-kozmuvelodes rendelet
2019, január 16

16/2016.(X.21.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

A rendelet innen tölthető le 2016 evi 16
2019, január 16

13/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjáról

A rendelet szövege innen tölthető le 2017.evi 13
2019, január 16

19/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

A rendelet szövege innen tölthető le 2017 evi 19
2019, január 11

20/2017.(X.19.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép védelmével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

2017 20 partnerségi
2019, január 11

24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről

24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet

október 2018

2018, október 19

27/2018. (X.19.) önkormányzati rendelet a Gyepmesteri Telep működéséről

A rendelet innen tölthető le: 2018_27

július 2018

2018, július 5

14/2018.(V.18.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról

A rendelet innen tölthető le: 2018_14
2018, július 5

1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet innen tölthető le: 2017_01
2018, július 5

17/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

A rendelet innen tölthető le: 2016_17
2018, július 5

2/2016. évi (II.12.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet innen tölthető le: 2016_02
2018, július 5

14/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztán tartásáról, állagának megóvásáról

A rendelet innen tölthető le: 2015_14
2018, július 5

13/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról

A rendelet innen tölthető le: 2015_13_uj
2018, július 5

12/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

A rendelet innen tölthető le: 2015_12
2018, július 5

7/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet az érdekeltek részvételével megvalósuló nagy értékű útépítések, útfelújítások és korszerűsítések, valamint a vízi közműfejlesztések szervezéséről, finanszírozásáról és az érdekeltségi hozzájárulásról

A rendelet innen tölthető le: 2015_07
2018, július 5

1/2015. évi (II.6.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet innen tölthető le: 2015_01
2018, július 5

6/2014. (IV.22) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2013. évi zárszámadásáról

A rendelet innen tölthető le: 2014_06
2018, július 5

1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2014. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet innen tölthető le: 2014_01
2018, július 5

13/2013. (IV.22.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2012. évi zárszámadásáról

A rendelet innen tölthető le: 2013_13
2018, július 5

2/2013. évi (II.15.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet innen tölthető le: 2013_02
2018, július 5

27/2012.(XI.15.) sz. önkormányzati rendelet a Gödöllő város területén gyakorolható egyes termelő és szolgáltató gazdasági tevékenységről

A rendelet innen tölthető le: 2012_27
2018, július 5

9/2012. (IV.5.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2011. évi zárszámadásáról

A rendelet innen tölthető le: 2012_09
2018, július 5

13/2011 (IV.21.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város címerének és zászlójának, valamint Gödöllő név használatának rendjéről

A rendelet innen tölthető le: 2011_13
2018, július 5

10/2011. (IV.21.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2010. évi zárszámadásáról

A rendelet innen tölthető le: 2011_10
2018, július 5

1/2011.(II.3.) sz. önkormányzati rendelet 1/2011.(II.3.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2011. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet innen tölthető le: 2011_01
2018, július 5

16/2010. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról

A rendelet innen tölthető le: 2010_16
2018, július 5

2/2010. évi (II.08.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2010. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet innen tölthető le: 2010_02
2018, július 5

1/2009. (II.6.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2009. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

A rendelet innen tölthető le: 2009_01
2018, július 5

3/2008. (II.1) sz. önkormányzati rendelet a lakáscélú munkáltatói támogatás feltételeiről

A rendelet innen tölthető le: 2008_03
2018, július 4

17/2006. (VIII.7.) sz. önkormányzati rendelet az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és korszerűsítésének önkormányzati pályázati támogatása feltételeiről

A rendelet innen tölthető le: 2006_17
2018, július 4

10/2005. (I.31.) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről

A rendelet innen tölthető le: 2005_10
2018, július 4

9/2005. (I.31.) sz. önkormányzati rendelet az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól

A rendelet innen tölthető le: 2005_09
2018, július 4

37/2004. évi (XII.20.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól

A rendelet innen tölthető le: 2004_37
2018, július 4

36/2004. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

A rendelet innen tölthető le: 2004_36
[TS-VCSC-Spacer height=”40″]
Betűk visszaállítása
Kontraszt