Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Rendeletek

július 2018

2018, július 5

14/2018.(V.18.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról

2018_14
2018, július 5

1/2018. évi (I.26.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

2018_01
2018, július 5

24/2017. (XII.15.) rendelet a településkép védelméről

2017_24 24_2017_mellekletei
2018, július 5

20/2017. (X.19.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép védelmével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

2017_20
2018, július 5

4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet a síremlékek helyi védelméről

2017_04
2018, július 5

1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

2017_01
2018, július 5

17/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

2016_17
2018, július 5

16/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

2016_16
2018, július 5

2/2016. évi (II.12.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

2016_02
2018, július 5

26/2015. sz önkormányzati rendelet Gödöllő Város Önkormányzata közművelődési feladatairól

2015_26
2018, július 5

23/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről

2015_23
2018, július 5

14/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztán tartásáról, állagának megóvásáról

2015_14
2018, július 5

13/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról

2015_13_uj
2018, július 5

12/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

2015_12
2018, július 5

7/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet az érdekeltek részvételével megvalósuló nagy értékű útépítések, útfelújítások és korszerűsítések, valamint a vízi közműfejlesztések szervezéséről, finanszírozásáról és az érdekeltségi hozzájárulásról

2015_07
2018, július 5

6/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

2015_06
2018, július 5

3/2015. évi (II.6.) sz. önkormányzati rendelet a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről és a fizetendő térítési díjakról

2015_03
2018, július 5

1/2015. évi (II.6.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

2015_01
2018, július 5

6/2014. (IV.22) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2013. évi zárszámadásáról

2014_06
2018, július 5

3/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet a választási plakátok elhelyezéséről

2014_03
2018, július 5

1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2014. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

2014_01
2018, július 5

19/2013. (VII. 2. ) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő Város Önkormányzata képviselő-testületének 19/2013. (VII. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2001. (V. 11.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2013_19
2018, július 5

13/2013. (IV.22.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2012. évi zárszámadásáról

2013_13
2018, július 5

4/2013.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2013_04
2018, július 5

2/2013. évi (II.15.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

2013_02
2018, július 5

27/2012.(XI.15.) sz. önkormányzati rendelet a Gödöllő város területén gyakorolható egyes termelő és szolgáltató gazdasági tevékenységről

2012_27
2018, július 5

25/2012.(XI.15) sz. önkormányzati rendelet GÉSZ GÖDÖLLŐ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

szt_mod_2016_18 szt_mod_2016_1_szelv szt_mod_2016_2_szelv szt_mod_2016_3_szelv szt_mod_2016_4_szelv szt_mod_2016_5_szelv szt_mod_2016_6_szelv szt_mod_2016_7_szelv szt_mod_2016_8_szelv-c szt_mod_2016_9_szelv szt_mod_2016_10_szelv szt_mod_2016_11_szelv szt_mod_2016_12_szelv szt_mod_2016_13_szelv szt_mod_2016_14_szelv szt_mod_2016_15_szelv szt_mod_2016_16_szelv szt_mod_2016_17_szelv szt_mod_2016_18_szelv tszt-c    
2018, július 5

9/2012. (IV.5.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2011. évi zárszámadásáról

2012_09
2018, július 5

2/2004. (II. 2.) sz. önkormányzati rendelet a Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról

2004_02
2018, július 5

8/2012.(III.8.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város nemzeti vagyonáról

2012_08
2018, július 5

19/2011. (IX.15.) sz. önkormányzati rendelet a családi és egyéb események megrendezésének térítési díjairól, valamint az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjáról

2011_19
2018, július 5

2/2012.(II.8.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2011. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 15/2011.(VI.24.)sz., 17/2011.(IX.15.) sz., valamint 21/2011.(XL17.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított l/2011.(II.3.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2012_02
2018, július 5

13/2011 (IV.21.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város címerének és zászlójának, valamint Gödöllő név használatának rendjéről

2011_13
2018, július 5

10/2011. (IV.21.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2010. évi zárszámadásáról

2011_10
2018, július 5

1/2011.(II.3.) sz. önkormányzati rendelet 1/2011.(II.3.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2011. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

2011_01
2018, július 5

16/2010. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról

2010_16
2018, július 5

2/2010. évi (II.08.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2010. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

2010_02
2018, július 5

1/2009. (II.6.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2009. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

2009_01
2018, július 5

3/2008. (II.1) sz. önkormányzati rendelet a lakáscélú munkáltatói támogatás feltételeiről

2008_03
2018, július 5

25/2007. (IX.14.) sz. önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

2007_25
2018, július 5

18/2007. (V.25.) sz. önkormányzati rendelet A háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint a fogorvosi körzetekről

2007_18 2007_18melleklet
2018, július 5

24/2006. ( X.26.) sz. önkormányzati rendelet A képviselők, bizottsági elnökök, tagok és a tanácsnokok tiszteletdíjáról

2006_24
2018, július 4

17/2006. (VIII.7.) sz. önkormányzati rendelet az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és korszerűsítésének önkormányzati pályázati támogatása feltételeiről

2006_17
2018, július 4

10/2005. (I.31.) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről

2005_10
2018, július 4

9/2005. (I.31.) sz. önkormányzati rendelet az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól

2005_09
2018, július 4

37/2004. évi (XII.20.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól

2004_37
2018, július 4

36/2004. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

2004_36
2018, július 4

17/2004. (V.24.) sz. önkormányzati rendelet az érintett ingatlantulajdonosok kezdeményezésére önkormányzati részvállalással megvalósuló út-, járda és csapadékvíz elvezetés építések szervezéséről és a finanszírozás rendjéről

2004_17
2018, július 4

4/2004. (II.2.) sz. önkormányzati rendelet a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

2004_04
2018, július 4

7/2003. (II.14.) sz. önkormányzati rendelet a családi és egyéb események megrendezésének térítési díjairól

2003_07
2018, július 4

5/2002. (II.1.) sz. önkormányzati rendelet a választási plakátok elhelyezéséről

2002_05
2018, július 4

18/2001. (V.11.) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

2001_18
2018, július 4

16/2001 (V.2.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről SZIE tervlapok

2001_16
2018, július 4

1998. évi 27. (XII.10.) sz. önkormányzati rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

1998_27
2018, július 4

1998. évi 12. (V.28.) sz. önkormányzati rendelet a városi díjak alapításáról és adományozásáról

1998_12
2018, július 4

1994. évi 18. (XI.25.) sz. önkormányzati rendelet a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról

1994_18
2018, július 4

1993. évi 3. (III.3.) sz. önkormányzati rendelet az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről

1993_03