Gödöllői polgármesteri hivatal

Választási térkép

-
Választási térkép

A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 306/A §-a alapján az egyéni választókerületeket a helyi választási iroda vezetője alakítja ki. A Ve. 306/C.§ b.) pontja úgy rendelkezik, hogy a helyi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben november 30-ig módosítja a választókerületi beosztást, ha valamelyik egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának átlagától való eltérése meghaladja a húsz százalékot. Gödöllő esetében három választókerületet is érintett volt, ezért a választókerületi beosztás módosítását el kellett végezni.

 A Ve. 306/A §-ban foglaltaknak megfelelően a Helyi Választási Bizottság véleményét kikértem, a bizottság tagjai a határozatban foglaltakat egyhangúlag támogatták. Az új egyéni választókerületi beosztást a 2/2023.(XI.30.) HVI vezetői határozat tartalmazza, mely Gödöllő város hivatalos honlapján 2023. november 30-án közzé lett téve. 

Az egyszerűbb és pontosabb tájékozódás, tájékoztatás érdekében szükségesnek találom a térképi ábrázolás városi honlapon történő megjelentetését.

Dr. Kiss Árpád jegyző s.k.

 

Megszakítás