Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi döntések: Elfogadták a zárszámadást és a költségvetés módosítását

A képviselő-testület kilenc igennel, hat tartózkodás mellett elfogadta Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadását és költségvetési maradvány elszámolását.
Mint azt Bárdy Péter alpolgármester a testület ülésén elmondta, az önkormányzat 2021. évi gazdálkodására jelentős hatással volt a koronavírus világjárvány és az ennek következtében meghozott kormányzati intézkedések. A 2020. évhez hasonlóan, ebben az évben is jelentős mértékben csökkentek a város, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok bevételei, miközben a vírus elleni védekezés továbbra is többletköltséget eredményezett az intézményhálózat működtetésében.
2021-ben több, mint 1 milliárd Ft hiányzott a költségvetésből az iparűzési adóból nyújtott kormányzati kedvezmény, a gépjárműadó elvonása, a díjemelések tilalma, a járványhelyzet miatti többletköltségek miatt, azonban városi összefogással egyensúlyban tudott maradni a büdzsé.
A fejlesztések területén a megkezdett beruházások (hivatal felújítás, kerékpárút építés, informatikai beruházások) folytatódtak, s több, elsősorban 100%-os támogatottságú pályázatot nyújtottunk be, melynek eredményeként
2021-ben bölcsődeépítésre és a kerékpárút hálózat további bővítésére nyert a város támogatást, de műjégpályát is sikeres pályázatnak köszönhetően kapott a város.
Az előterjesztést kiegészítve Gémesi György polgármester felhívta a figyelmet arra, jelentős többlet kiadást jelentettek a megemelkedett energia költségek is, az önkormányzati intézményekre ugyanis nem vonatkozik a rezsi csökkentés.
Mint mondta, most is szigorú gazdálkodást folytat a város, amit lehet nem költenek el, és a rendelkezésre álló forrásokat igyekeznek a lehető leghatékonyabban kihasználni. A naponta növekvő infláció az építőanyag árakat és az élelmiszer árakat egyaránt érinti, ami többek között a Tormay II.rendelő felújítására beadott pályázatának költségén is látszik, és komoly kihívást jelent a közétkeztetés számára is.
Az intézményhálózat vonatkozásában két területen hajtottak végre átszervezést az év során – hangzott el az ülésen. A városban működő két bölcsőde összeolvadással egy intézménnyé vált, Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde néven. Az óvodák esetében 2021. szeptember 1-től a Gödöllői Kikelet Óvoda a Premontrei Egyház fenntartásba került. A város többi óvodája (hat intézmény) 2021. július 1-től összevonásra került egy intézménybe, Gödöllői Óvoda néven. Az intézmények átszervezését a fenntartói feladatok hatékonyabb, gazdaságosabb ellátása indokolta.
Szintén elfogadta a testület a 2021. évi ellenőrzési jelentést, valamint a köültségvetési rendelet módosítását.
***
A Képviselő-testület tizenöt igen szavazattal elfogadta Szepesi Zoltán Tibor egyéni vállalkozó, Gödöllő város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult Közszolgáltató 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakra szóló költségelszámolását és szakmai beszámolóját.
Szintén egyhangú döntéssel fogadta el a testület a Tormay Károly Egészségügyi Központ 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentést.
Továbbra is a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. üzemeltetheti a Táncsics Mihály úti Szűcs Lajos Sportcentrumot. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el az önkormányzat és a társaság közötti szerződés három évre történő meghosszabbítását. A döntés ez esetben is egyhangú volt.
Tizenöt igen szavazattal döntött a testület arról is, hogy az önkormányzat a GAK Oktatási és Üzemetetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló üzletrészét 520.000,-Ft, azaz ötszázhúszezer forint vételárért értékesíti a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem részére.
Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás