Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

A képviselő-testület májusi döntései

A képviselő-testület elfogadta a Gödöllői Rendőrkapitányság 2022. évi munkájáról szóló beszámolót. Az ülésen Latorovszky Gábor rendőr ezredes rendőrségi tanácsos, megbízott kapitányságvezető tájékoztatta. Mint a beszámolóból kiderült, Gödöllőn 2022-ben az előző évhez képest növekedett a regisztráltbűncselekmények száma.

Néhány adat a bűnügyi statisztikából:

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a 2021. évi 140 esetről, 165 esetre emelkedett. Ezek közül legjellemzőbbek a garázdaságok, rongálások, testi sértések.

Míg 2021-ben 51 esetben került sorsérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén intézkedésre, 2022-ben 79 esetben. Halálos kimenetelű baleset 2021-ben egy alkalommal, míg 2022-ben 2 alkalommal történt.

Csökkent viszont a rablások, a lakásbetörések és a gépkocsi lopások száma.

Latorovszky Gábor felhívta a figyelmet arra, a közterületen történt esetek jelentősen befolyásolják a lakosság szubjektív biztonságérzetét.

Jelentősen megnőtt viszont az online térhez kapcsolódó bűncselekmények száma. A megbízott kapitányságvezető figyelmeztetett, az elmúlt években sok olyan változás volt, ami átalakította mindennapi életünket, s ezeknek a hatásai megjelennek a bűnügyi statisztikában is. Mint mondta, a COVID hozta az online világban való jelenlétet, aminek a következtében megnőttek az adathalászattal és az online vásárlásokkal kapcsolatos esetek.

Ahogy a beszámolóban olvasható, mintegy megduplázódott az olyan online csalások száma, amikor a sértett a bankszámlájának adatait az elkövető részére megadja, aki külföldi bankszámlára a jogtalanul megszerzett összeget továbbítja. A nyomozóhatóságok az esetek döntőtöbbségében már késve szereznek tudomást a bűncselekményről, s a megkeresések késve érkeznek a sértett bankjához.

Mint elhangzott, a kapitányságon folyamatos a munkaerőhiány, ezt átcsoportosításokkal igyekeznek kompenzálni, s emiatt az állomány már nem is vesz részt a migrációval kapcsolatos feladatok ellátásában.

Ahogy a beszámolóban olvasható, kiemelt figyelmet igényelt a körzeti megbízotti státuszok állandó feltöltöttsége, annak érdekében, hogy a lakossághoz legközelebb álló rendőri állomány feladatát teljes létszámmal tudja teljesíteni. Gödöllő városban 4 fő körzeti megbízott, 8 fő járőr és 5 fő szolgálatparancsnok lát el szolgálatot. A körzeti megbízottak magas személy- és helyismerettel rendelkeznek, mely elengedhetetlen a közbiztonsági helyzet fenntartásához. Kapcsolatuk rendkívül jó az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, iskolákkal, egyéb rendészeti feladatokat ellátó személyekkel. A Gödöllői Rendőrkapitányság nagy hangsúlyt helyez a megelőzésre, ennek érdekében a Bűnmegelőzési Csoport a múlt évben is együttműködött a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást ellátó személyekkel és intézményekkel, közoktatási intézményekkel, a pártfogó felügyelői szolgálattal, a drogmegelőzést, illetve drog rehabilitációt végző intézményekkel.

Általános tapasztalat. hogy a fiatalok nincsenek tisztában tetteik következményeivel. Bagatellizálnak minden iskolában vagy az intézményen kívül történt esetet, ami akár szabálysértéssé, rosszabb esetben bűncselekménnyé fajulhat.

Az interaktív előadásokon kiderült, hogy a fiatalok tájékozottak a nagyvilág

dolgaival kapcsolatban, ismerik az aktuális dizájnerdrogokat, de nincsenek tisztában azzal, hogy használóként, terjesztőként milyen következmények várnak rájuk. A rendőrség fontosnak tartja, hogy a fiatalok tudják, hogy mely diákcsínyek minősülnek bűncselekménynek, hogy ne váljanak elkövetővé, de legalább ennyire fontos az, hogy tisztába legyenek azzal, hogy hogyan tudják megelőzni az áldozattá válást, valamint hogyan, és kitől tudnak segítséget kérni.

Az iskolákkal kapcsolatban a megbízott kapitányságvezető elmondta, jelenleg négy oktatási intézménnyel van megállapodásuk iskolarendőri feladatokra, de ez a szám tovább fog növekedni. Ebből a szempontból is rendkívül hasznos volt az áprilisban megtartott állásbörze.

Mindezek mellett fontosnak nevezte az önkormányzattal és a városban működő szervezetekkel való együttműködést.

***

A képviselő-testület elfogadta a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ által készített, a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.

Mint az a dokumentumból kiderül, a múlt évben városunk állandó lakossága 31 513 fő volt, a lakónépesség (tartózkodási engedéllyel együtt )32 233 fő.

Ebből a 0-18 év közötti állandó lakosok száma 6251. lakónépességre vonatkoztatva 6470 fő.

Az értékelés részletesen mutatja be az önkormányzat által nyújtott ellátásokat valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszert és annak feladatait.

A dokumentum javaslatokat is megfogalmaz a gyerekek helyzetének javítása érdekében.

A beszámoló többek között a jelzőrendszer tagjainak nagy

leterheltségére is felhívja a figyelmet..

Az ülésen dr. Gémesi György polgármester és Bajkó Norbert alpolgármester is megköszönte a területen végzett munkát, kiemelve Forrainé Murányi Judit tevékenységét.

A képviselő-testület szintén ma döntött arról, hogy további öt évre Forrainé Murányi Juditot bízza meg a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ vezetésével.

A pályázatot bíráló bizottság tagjai egybehangzóan pozitív értékeléssel méltatták az intézményvezető asszony munkáját, alázattal végzett vezetői tevékenységét. Kiemelték, hogy az elmúlt évek során felmerült rendkívüli állapotokat, helyzeteket (covid, háborús helyzet, energia válság) rugalmasan kezelte.

***

A képviselő-testület elfogadta Gödöllő Város 2023-2028 -ra vonatkozó Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervét.

Bárdy Péter alpolgármester ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, országos viszonylatban is élen jár ezzel Gödöllő.

***

34 642 000.- forintnyereséggel zárta a 2022. üzleti évet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. A cég annak ellenére nyereséges volt az elmúlt évben, hogy meg kellett küzdenie az energiaválság okozta kihívással, ezen belül is a távhő díjának tizenötszörösére emelkedésével.

A szálloda kihasználtsága 54,4 százalékos volt, ami 1,8 százalékponttal haladta meg a tervezettet.

2022-ben a szobaár bevétel mellett és az üzleti bérbeadásból származó bevétel is magasabb lett a tervezettnél. A kevesebb rendezvény miatt azonban csökkent a vendéglátásból és a terembérlésből származó bevétel.

A képviselő-testület az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2022. évi éves 2022. évi éves beszámoló mérlegét 281.657 000.- Ft mérlegfőösszeggel, eredménykimutatását

457 235 000.-Ft bevétellel, 422 593 000.- Ft ráfordítással és 34 642 000.- Ft adózott eredménnyel elfogadta.

A képviselő-testület az ügyvezető számára két havi munkabérének megfelelőjutalmat szavazott meg.

***

A Képviselő-testület a Gödöllői Távhő Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 2.463.713 000.- Ft mérleg-főösszeggel, eredménykimutatását2.772.458 000.- Ft bevétellel, 2.687.554000.- Ft költséggel, ráfordítással, valamint 84.904 000.- Ft adózott eredménnyel elfogadta.

A 2022. évben képződött 84 904 000.- Ft nyereséget a társaságeredménytartalékba helyezi.

A második negyedévtől az energiahordozók árának folyamatos emelkedése rendkívül megnehezítette a cég helyzetét, elsődleges volt a fizetésképesség megtartása. De a nehézségek ellenére is nagy hangsúlyt fektettek a biztonságos üzemelésre és az energia megtakarítást segítő fejlesztésekre. Önkormányzatiberuházásként 25 005 000.- Ft értékben valósultak meg fejlesztések.

A Kossuth utcai fűtőmű és területén sorkerült többek között a távhővezetékszivattyújának cseréjére, a fűtőműből kilépő 2 db főelzáró valamint a gömbcsapok cseréje, egyes az épületet érintő felújításokra. A Palota-kerti fűtőmű területén elvégezték a csapadékvíz elvezetés kiépítését.

A Távhő Kft. beruházásaként ugyanitt 11 379 000.- Ft értékben megvalósult az I.-II. Fűtőmű épület-felügyeleti rendszerének telepítése valamint szükséges berendezések, számítástechnikai eszközök beszerzése. A társaság legnagyobb beszállítója, a Veolia Zrt. és az MVM Partner Zrt. A távhőszolgáltatás díjbevételei a fogyasztóktól a felhasználást követő egy–két hónap elteltével realizálódnak.

Mint a beszámolóból kiderül, a társaságnak 2022. 12. 31-én összesen 20 381 000.- Ft- kintlévősége volt, melyből – a lakossági kintlévőség 16 255 000.- Ft, – a közületi kintlévőség 200 000.- Ft, – a közintézményi kintlévőség 3 926 000.- Ft.

A fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyek intézési határideje a Magyar Országos Közjegyzői Kamara átvétele óta meggyorsult. A részletfizetést kérők indoklásaként az alacsony nyugdíj, a bankkölcsönök és a munkanélküliség szerepel. Az érintettek a téli időszak befizetési elmaradásait a fűtési idényen kívüli időszakban próbálják rendezni.

A képviselő-testület az ügyvezető részére kéthavi munkabérének megfelelő összegű jutalmat állapított meg.

***

A képviselő-testület elfogadta a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi éves beszámoló mérlegét, eredménykimutatását,közhasznúsági mellékletének mérlegét és közhasznúsági mellékletét.

A VÜSZI 2022. évi gazdálkodásának adózott eredménye 62.650 000.- Ft, mely túlnyomó részt a parkolási tevékenységből származik. Az éves gazdálkodás során 771.781 000.- Ft bevételt realizált, feladatainak ellátásához 709.131 000.- Ft kiadást használt fel.

Az Önkormányzat 2022. évben a kötelezően ellátandó városüzemeltetésifeladatokra bruttó 681.968 000.- Ft-ot biztosított. A képviselő-testület a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.  2022. évi éves beszámoló mérlegét: 855.425 000.- Ft mérleg-főösszeggel fogadta el.

Az eredménykimutatás főbb száma a következők: bevétel 771.781 000.- Ft , ráfordítás 709.131 000.- Ft, adózott eredmény, 62.650 000.- Ft. A közhasznúsági melléklet mérlegét, 855.425 000.- Ft mérleg-főösszeggel fogadták el. közhasznú tevékenység eredménykimutatásaszerint a  bevétel 563.005 000.-  Ft,.a ráfordítás 583.916000.- Ft., az adózott eredmény -20.911 000.- Ft. A vállalkozási tevékenység eredménykimutatását  208.776 000.- Ft bevétellel, 125.215 000.-Ft ráfordítással, és 83.561 000.- Ft adózott eredménnyel fogadták el.

A képviselő-testület az ügyvezető részére 2 havi munkabérének megfelelő összegű jutalmat állapított meg.

***

A képviselő-testület módosította a 2023. évi költségvetési rendeletet.

Ebben szerepel 200 millió forint befolyt állami támogatás a megemelt garantált bérminimum és minimálbér kompenzációjaként.

40 millió forint került átcsoportosításra a palotakerti óvoda korszerűsítésére, 10 millió forint az ipari parknál kialakításra kerülő buszváró kialakítására, valamint 10 millió forint a máriabesnyői temetőben a Teleki sírnál tervezett haranglábra és területrendezésre- így az emlékhely rendezését 35 millió forinttal támogatja a város.

Átcsoportosítás szükséges az önkormányzati tartalékból azért is, mert a Városháza felújításának új közbeszerzési eljárása során az előzetes értékellés alapján 238,5 millió forint többletköltség várható. A pontos összeg várhatóan júniusban derül ki. Ez a többlet az újabb kiírásból és az eltelt időszak inflációjából adódik. Ezt azonban az előzetes számítások szerint fedezni fogja az a kötbér, amit az előző kivitelezőnek kell megfizetnie, mivel a munkát nem fejezte be időben.

A testület a döntést egyhangú szavazással hozta meg.

***

A képviselőtestület elfogadta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. mérlegét, eredménykimutatását, közhasznúsági mellékletének mérlegét és közhasznúságimellékletét.

A pandémiát követően a múlt évben a rezsidíjak drasztikus emelkedése ismét nehéz helyzetbe hozta a helyi kulturális intézményeket. Az Energia Veszélyhelyzeti Intézkedési Tervben foglaltak szerint a Művészetek Háza épületét 2022. november 1. és 2023. április 15. között bekellett zárni, ez idő alatt más, alternatív helyszínen valósították meg programjaikat.

Gödöllő önkormányzatától a Művészetek Háza a kötelezően ellátandó közművelődési feladataira, a múlt év során összesen 126.484 000.- Ft támogatást kapott. A Kft. által felhasznált támogatási összeg év végéig összesen 125.515 E Ft volt. A képviselő-testület a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolómérlegét 165.418 000.- Ft mérleg-főösszeggel, eredménykimutatását: 232.540000.- Ft bevétellel, 275.384 000.- Ft költséggel, ráfordítással, valamint – 42.844 000.- Ft adózott eredménnyel fogadta el. A 2022. évi közhasznúsági melléklet mérlegét, 165.418 000.- Ft mérleg-főösszeggel fogadták el, ezen belül az alaptevékenység / közhasznú tevékenységének eredménykimutatásának főbb számai a következők: bevétel: 205.960 000.- Ft, költség, ráfordítás 256.556 000.- Ft, adózott eredmény – 50.596 000.- Ft, Az alaptevékenység/ ingatlan bérbeadás eredménykimutatása szerint a bevétel 22.027 000.- Ft, a költség, ráfordítás 14.275000.- Ft , az adózott eredmény 7.752 000.- Ft volt. A vállalkozási tevékenységeredménykimutatása 4.553 000.- Ft bevételről, 4.553 000.- Ft költségről, ráfordításról, és 0 Ft adózott eredményről ad számot.

A Képviselő-testület az ügyvezető részére 2 havi munkabérének megfelelő összegű jutalmat állapított meg.

***

A Képviselő-testület a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 125.530 000.- Ft mérleg-főösszeggel az eredménykimutatást 52.559 000.- Ft bevétellel, 51.067 000.- Ft költségekkel, ráfordításokkal és 1.492E Ft adózott eredménnyel felfogadta. A pandémia után a magas infláció és a rendkívül magas energiaárak nehezítették a Gödöllői Piac Kft. működését 2022-ben. A korábbi évekkel ellentétben az üresen álló üzletekre nem tudnak stabil, hosszú távon prosperáló bérlőt találni a bizonytalan gazdasági körülmények és a magas vállalkozói kockázat miatt.

A kigazdálkodhatatlan energia díjak (a távhő díja 3500.- Ft/GJ -ról 52 500.- Ft/GJ-ra emelkedett) miatt a Piac épület több területén nem volt fűtés. Bárdy Péter alpolgármester ezzel kapcsolatban megjegyezte, ez nehéz döntés volt, de partnerek voltak benne az árusok, és a vevők is elfogadták ezt a helyzetet.

A nehézségek ellenére az önkormányzat eredményes pályázatának eredményeként hamarosan jelentős fejlesztések kezdődnek: A több mint 263 000 000.-Ft. értékű támogatásnak köszönhetően sor kerül a személy és teherfelvonó komplett cseréjére, udvari fedést alakítanak ki, egyes részeken sor kerül a térburkolat javítására, pavilonok telepítésére és napelemek felszerelésére.

A képviselő-testület az ügyvezető számára kéthavi munkabérének megfelelő összegű jutalmat állapított meg.

***

A képviselő-testület felkéri Vécsey László országgyűlési képviselőt (Fidesz -KDNP),hogy a 2024. évi központi költségvetésről szóló parlamenti tárgyalás során nyújtson be módosító indítványt a máriabesnyői posta újranyitásához szükséges 30.000 000.- forint fedezet biztosítása érdekében.

Szintén felkéri arra, hogy a nyújtson be módosító indítványt a Teleki Pál egykori miniszterelnök máriabesnyői temetőben lévő sírjához vezető temetői út és környezete felújításához szükséges 50 000 000.- forint fedezet biztosítása érdekében.

A javaslatokat sürgősséggel tárgyalta a képviselő-testület.

A 2024-es költségvetési törvényjavaslat júniusban kerül a parlament elé.

A képviselő-testület a javaslatokat 9 igennel és 4 tartózkodással fogadta el.

***

A képviselő-testület elfogadta a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2022.évi éves beszámoló mérlegét, eredménykimutatását, közhasznúsági mellékletének mérlegét valamint a közhasznú tevékenység és a vállalkozási tevékenység eredménykimutatását.

Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan a kötelezően ellátandó gyermekétkeztetési feladatokra összesen nettó 433.296 E Ft-ot biztosított az étkeztetés rezsiköltségének fedezeteként. A gyermekétkeztetés, mint alaptevékenység nonprofit formában működik .

A képviselő testület a 2022. évi éves beszámoló mérlegét 487.639 000.- Ft mérlegfőösszeggel fogadta el.

Az eredménykimutatás főbb számai: bevétel 1.137.307 E Ft, költség, ráfordítás: 1.120.896 E Ft adózott eredmény: 16.411 E Ft.

A közhasznúsági melléklet mérlegének mérlegfőösszege, 487.639E Ft.

A közhasznúsági tevékenység eredménykimutatása szerint bevétel: 828.560 E Ft, a költség, ráfordítás: 874.082 E Ft az eredmény: – 45.522 E Ft.

A vállalkozási tevékenységeredménykimutatása: 308.747 E Ft bevételt, 246.814 E Ft költséget, ráfordítást és 61.933 E Ft adózott eredményt tartalmaz.

A képviselő-testület az ügyvezető részére 2 havi munkabérének megfelelő összegű jutalmat állapított meg.

***

Lejárt a 2011-ben a MÁV Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata között megkötött, a Királyi Váró épületének használatára vonatkozó szerződés, amely a Norvég projekt megvalósítását követő 10 évig, a fenntartási kötelezettség megszűnéséig volt hatályban. Ez idő alatt az önkormányzat ingyenesen használta az ingatlant, a jövőben azonban bérleti díj ellenében lesz erre lehetőség.

Mivel az önkormányzat közfeladat ellátására veszi bérbe a Királyi Várót, a MÁV Zrt. kedvezményes, havi 39 909.- Ft + Áfa bérleti díj ellenében biztosítja az épület használatát.

Az erről szóló szerződést a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

***

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete májusi ülésén döntött a ,GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT, a GÖDÖLLŐ TALENTUM, és a GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjak odaítéléséről.

GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díjat adományoz a testület Pappné Kővári Erikának, a Gödöllői Óvoda Kastélykert Tagóvodája dajkájának elismerve az óvodai nevelés iránti elkötelezettségét, kiváló szakmai felkészültségét, több évtizedes hivatástudattal végzett tevékenységét;

Fábián Bertalannak, a Gödöllői Török Ignác Gimnázium igazgatójának – elismerve az iskolai nevelés iránti elkötelezettségét, kiváló szakmai felkészültségét, több évtizedes hivatástudattal végzett tevékenységét;

Zámbóné Lovró Mónikának, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde kisgyermeknevelőjének- elismerve a bölcsődei nevelés iránti elkötelezettségét, kiváló szakmai felkészültségét, több évtizedes hivatástudattal végzett tevékenységét és a

  1. sz. Szent Korona Cserkészcsapatnak- elismerve magas színvonalú példaértékű,

kiváló tevékenységét.

A GÖDÖLLŐ TALENTUM díjat idén Papp Ágostonnak ítélte a képviselő-testület, elismerve kimagasló elhivatottságát, továbbá a sportban, a zenei életben és tanulmányaiban elért kiváló, példaértékű teljesítményét.

GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjjal tünteti ki a képviselő-testület

Forrainé Murányi Juditot, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ a intézményvezetőjét, elismerve több évtizedes, lelkiismeretes, kiemelkedően magas szakmai színvonalú, hivatástudattal végzett tevékenységét,

Dr. Kántor Mihály urológus főorvost, elismerve több évtizedes, kiváló szakmai színvonalú, hivatástudattal végzett tevékenységét, valamint a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Szakmai közösségét, a több évtizedes, lelkiismeretes, magas szakmai színvonalú, elhivatottsággal végzett tevékenységéért.

 

 

 

 

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás