Hírek

A KOMMUNÁLIS, HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV) ÉS ZÖLDHULLADÉK 2021. IV. NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI RENDJE

A KOMMUNÁLIS, HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV) ÉS ZÖLDHULLADÉK 2021. IV. NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI RENDJE

A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  tájékoztatja tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a kommunális, az újrahasznosítható csomagolási (szelektív), és a zöldhulladék gyűjtése a 2021. IV. negyedévében az alábbiak szerint végzik.:

A kommunális hulladékszállítás SZERDAI napon történik.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS:
október 13., 27.,
november 10., 24.;

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV)

HULLADÉKGYŰJTÉS:
október 6., 20.,
november 3., 17.,
december 1., 15.29;

Tudnivalók a zöldhulladék gyűjtéséről:
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban,
valamint az ágnyesedéket max. 100 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 1 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé az ingatlana elé kell kihelyezni,  a közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg a DTkH Nonprofit Kft munkatársai 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak.
Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke, 180 Ft/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

Tudnivalók a házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtésről:
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg a DTkH Nonprofit Kft szállítási alkalmanként a kihelyezett zsákkal megegyező (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, átlátszó színű, emblémás) adnak.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban.

Kérik, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik!

 

Share on facebook
Megosztás Facebookon.
Share on email
Küldd el emailben
Share on print
Nyomtatás

Hozzászólások

Skip to content