Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

A KOMMUNÁLIS, HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV) ÉS ZÖLDHULLADÉK 2021. IV. NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI RENDJE

dtkh-hulladekszallitas

A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  tájékoztatja tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a kommunális, az újrahasznosítható csomagolási (szelektív), és a zöldhulladék gyűjtése a 2021. IV. negyedévében az alábbiak szerint végzik.:

A kommunális hulladékszállítás SZERDAI napon történik.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS:
október 13., 27.,
november 10., 24.;

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV)

HULLADÉKGYŰJTÉS:
október 6., 20.,
november 3., 17.,
december 1., 15.29;

Tudnivalók a zöldhulladék gyűjtéséről:
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban,
valamint az ágnyesedéket max. 100 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 1 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé az ingatlana elé kell kihelyezni,  a közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg a DTkH Nonprofit Kft munkatársai 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak.
Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke, 180 Ft/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

Tudnivalók a házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtésről:
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg a DTkH Nonprofit Kft szállítási alkalmanként a kihelyezett zsákkal megegyező (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, átlátszó színű, emblémás) adnak.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban.

Kérik, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik!

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás