Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

A tűzesetek és a műszaki mentések száma is csökkent 2018-ban a korábbiakhoz képest

2-1

A képviselő-testület meghallgatta és elfogadta a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót.  A testület előtt Szigeti Róbert tűzoltó őrnagy ismertette a 2018-as évben történteket.

Mint az a beszámoló adataiból kiderül, a Gödöllő HTP  26 településre kiterjedő működési területén a 2018. évben tűzeset, műszaki mentés tekintetében összesen 792 káreset történt. A káresetek megoszlását tekintve a tűzesetek (456 db) voltak többségben. Műszaki mentésre 336 db esetben volt szükség. Ebből 86 műszaki mentés és 95 tűzeset Gödöllőn volt.

A műszaki mentések számának változása elsősorban a szélsőséges időjárás az oka, mint például a hirtelen jött zivatarok, széllökések és fa kidőlések, illetve vízeltávolítások. A 2017. évhez képest a műszaki mentések száma 15% csökkent. A 2018. évben a Gödöllő HTP tudatos, megelőző tevékenységének köszönhetően a működési területen nem történt CO mérgezés – CO érzékelés 12 esetben történt -, valamint a korábbi évek számadataihoz képest az ilyen jellegű események száma közel 10% csökkent, és mintegy 12% csökkent a tűzesetek száma is.
Szomorú azonban, hogy 2 esetben szándékos megtévesztő jelzésre vonultak ki a tűzoltók.

A tűzoltóság vezetése kiemelt figyelmet fordít a társ- és együttműködő szervekkel, a helyi önkormányzatokkal., valamint a civil szervezetekkel való szoros együttműködésre.

Az elmúlt években lezajlott jármű és eszközfejlesztési nemzeti támogatásnak és a hazai tűzoltó gépjárműgyártásnak köszönhetően egy új Rába R16. gépjárműfecskendővel és egy Iveco típusú létrás különleges szerrel bővült a parancsnokság.

Az állomány egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátottsága 2018-ban a Pest MKI által biztosított volt. A készenléti szolgálatot ellátók közül mindenki rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközökkel, felszerelésekkel.
A2018.évben kiépítésre került a laktanya előtti részen egy négy személyautó részére alkalmas parkoló, ami segíti a biztonságos parkolást.

A 2019. év célkitűzései, feladatai között a tűzesetek, műszaki mentések számának visszaszorítása áll az első helyen, de nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy életszerű gyakorlatok segítségével az állomány szakmai ismereteit, gyakorlati tudását fejlesszék.

Gémesi György polgármester a beszámolót követően három kérdésben kért kiegészítést. Egyrészt arra volt kíváncsi, hogy jelenleg is a katasztrófavédelem irányításával látja-e el a korábban kivéreztetett Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.  a feladatot, és mi várható ezen a téren a következő időszakban, valamint a szúnyogírtás és a kéményseprés helyzetére kérdezett rá.
Ürmösi Károly tűzoltó alezredes, megbízott kirendeltség-vezető válaszában elmondta, a Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség tervszerűen és tudatosan hajtja végre azokat a feladatokat, amelyeket megkapnak. A Zöld hídnál leginkább a logisztikában vesznek részt és sok energiáét tesznek a feladat megoldásába. Mint mondta, hulladék nem maradhat az utcán. Prioritást élvez a kommunális hulladék elszállítása, a zöldhulladék és a szelektív hulladék esetén előfordul, hogy pótnapokat kell beiktatni, ilyenkor igyekeznek a legrövidebb idő alatt pótolni a szállítást.
A kirendeltség vezető a kérdés egyéb részeire vonatkozóan úgy fogalmazott: az országos kompetencia, arra az igazgatónak van joga válaszolni.
A kéményseprések megrendelésével kapcsolatban – amik szintén a katasztrófavédelem hatáskörébe tartoznak – megjegyezte, hogy a lakosság elég passzív ebben a tekintetben, annak ellenére, hogy a szolgáltatás a lakosság részére ingyenes. Mint mondta, fontos lenne, hogy minél előbb tegyék meg az igénybejelentéseket, hogy azok ne a fűtési szezon idején torlódjanak fel.
A szúnyoggyérítésre vonatkozóan Ürmös Károly elmondta, a napokban tájékoztatta Gödöllő jegyzőjét az irtás menetéről. A Gödöllő által leadott igényt a hivatalos eljárási rend keretében három napja továbbították a Gazdasági Ellátó Központ felé. Ezt követően egy szakértő bizottság a helyszínen vizsgálja meg, hogy a szúnyog gyérítés légi, földi, biológiai vagy kémiai úton történjen. Ennek az átfutási ideje hét nap, ezt követően kerül sor a feladat beütemezésére.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás