Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Álláshirdetés Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gödöllő járás közigazgatási területén segítségnyújtás a köznevelési intézményekbe
járó gyermekek, családjuk, illetve a köznevelési intézmény pedagógusai számáraegyéni,
csoportos, közösségi szociális munka eszközeivel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, 15/1998 (IV.30.) NM rendelet melléklete szerint,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Cselekvőképesség, büntetlen előélet
• Magyar állampolgárság
• Erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• családsegítő területen végzett munka
• B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okirat
másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 27.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: G-320 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai
szociális segítő.
vagy
• Elektronikus úton Forrainé Murányi Judit részére a forras.gazdasagi@vnet.hu
E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ,
Pest megye, 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 7. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás