Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Balatonlelle: Üléstermi hullámok

IMG_2657

A képviselő-testület tíz igen, két nem szavazattal és egy tartózkodással 2023. március 1-jéig gyakorolható vételi jog alapításáról szóló megállapodást hagyott jóvá a balatonlellei üdülőre a Villa Oliver Kft-vel. A kft. korábban megnyerte az üdülő célú ingatlan bérletére-üzemeltetésre kiírt kétfordulós versenytárgyalásos pályázatot. A vételi jog gyakorlásának ellenértéke bruttó 217 millió forint.

Simon Péter Gellért képviselő (Fidesz) az előterjesztés vitájában azt mondta, hogy szerinte az önkormányzati választásokhoz közeledve egyre inkább felgyorsul az ingatlanok értékesítése egy olyan településen, ahol az önkormányzat jelentős pénzügyi eszközökkel rendelkezik. Molnár Árpád képviselőtársával azt várták, fogalmazott, hogy az üdülő kimarad ebből a sorból. Az általa botrányosnak tartott előterjesztés biztosan nem szolgálja Gödöllő érdekeit, állította és az azt megszavazó képviselők olyan folyamatot támogatnak, aminek gátjai lehetnének. Nemcsak azért kellene fellépni a lellei üdülő kiárusítása ellen, mondta, mert az e tárgyban született előterjesztések, szerződésjavaslatok nagy valószínűséggel akár büntető törvénykönyvi tényállást is ki tudnak meríteni, hanem azért is, mert mindennek a gyermekek a károsultjai. Arra kérte a polgármestert, inkább lassítsa az ingatlanok értékesítését.

Vajon tudja-e képviselő úr, hogy az üdülőben megforduló gyerekek hány százaléka gödöllői és az iskolák államosítása után hogyan alakult a számuk? – kérdezte Halász Levente (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) az előtte szólót, majd elmondta, hogy az árat mindig a kereslet és a kínálat határozza meg. Mivel az ingatlanra nem 10, 12 vagy 16 pályázó volt, hanem egy, nyilván azzal lehet megállapodást kötni és a feltételekben megállapodni, aki bérelni, üzemeltetni szeretné, vagy esetleg potenciálisan megvenni azt. A bérbeadás előtt évente 25 millió forintot kellett az üdülőre költeni. Az ingatlan értékesítéséből befolyó pénzt szerinte hasznosabban tudja elkölteni a város Gödöllőn, mint amekkora közvetett haszon származhat a gyerekek üdültetéséből a Balaton mellett.

Pelyhe József alpolgármester (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) arra kérte Simon Péter Gellértet, hogy gondolja át, önmagában az ingatlan értékesítés, mint egy folyamat, nem bűn. Gödöllőn az önkormányzat megalakulása óta vagyongazdálkodás zajlik. A lellei ingatlan értékesítésének gondolata mintegy tíz évvel ezelőtt már felmerült. Ez az üdülő szezonálisan működtethető. Gazdaságos üzemeltetéséhez olyan professzionális tudásra és kapcsolatrendszerre van szükség a Balaton környékén, amivel az önkormányzat nem rendelkezik.

Mit ért a képviselő úr botrány alatt? Hányszor járt a lellei üdülőben? Tudja-e hogy az ott nyaralt gyerekek hány százaléka gödöllői, kérdezte a polgármester.

Simon Péter Gellért azt válaszolta, az a botrány, hogy az első jelentkezőnek odaadja az ingatlant a város és hasonlóan minősítette a megállapodás feltételeit. Szerinte irreleváns, hogy a gyerekek hány százaléka gödöllői. Az ingatlant nem kell eladni, nincs ilyen kényszer az önkormányzatnál, hiszen kétmilliárd forintja van kötvényekben. Halász Levente hozzászólására pedig úgy reagált, hogy képviselőtársa csak addig érez felelősséget a gyerekekért, amíg az iskolák szervezetileg az önkormányzathoz tartoznak? Halász Levente visszautasította ezt a feltételezést, hiszen ő azt kérdezte, – s erre nem kapott választ a fideszes képviselőtől – hogy mennyire csökkent le a gödöllőiek látogatottsága azóta, hogy az iskolák állami kézbe kerültek.

Gémesi György polgármester sem kapott választ hasonló kérdéseire és Simon Péter Gellért azt sem árulta el, hogy életében valaha járt volna az üdülőben. Arra a városvezetői kérdésre sem felelt, hogy tudja-e, mennyi pénzt vesz el az állam az önkormányzatoktól az iskolák fenntartásához.

Gémesi György viszont elmondta, hogy Gödöllő jövőre 500 millió forint szolidaritási adót fizet az államnak. Áfában, járulékban, szolidaritási adóban idén 1,5 milliárd forint a város állami befizetése és 800 millió forint az állami támogatása. Az önkormányzat tehát nettó befizető. A városnak van pénze, de nem tartalék pénze, mint Simon Péter Gellért állította, mert lekötött összegeinek megvan a helye a ciklusprogramban kijelölt feladatokra, még ha nem is áll rendelkezésre a teljes fedezet. A polgármester hozzátette: a fideszes képviselő felolvassa a fideszes kommunikációs műhelyekben legyártott szöveget, az az ő dolga. Tény viszont, hogy az Erzsébet utalvány bevezetése óta a lellei típusú gyerektáboroztatásnak lejárt az ideje. Az állam tízezer szám ingyenesen viszi a gyerekeket táborokba. A lellei üdülőt igénybe vevőknek kevesebb, mint a húsz százaléka gödöllői (Azóta kérdésünkre Hatolkai Máté a Kalória Kft ügyvezetője elmondta az elmúlt években már a 10 százalékot sem haladta meg – a szerk.) Az üdülő abban az életkorban van – épületei közel 30 évesek -, amikor el kell gondolkozni rajta, hogy tőlünk 200 kilométeres távolságban lehet-e hatékonyan működtetni. A Kalória Nonprofit Közhasznú Kft-nek nem ez a rendeltetése. Nem tudja nyereségessé tenni az üdülőt, és nem azért, mert rosszak lennének a vezetői. Az önkormányzat évente 15 millió forintot költött a működtetési költségekre és 10 milliót felújításra.

Az lenne a botrányos, hogy pályázatot írtunk ki és abban vételi ajánlatot lehetett tenni az üdülőre? Már 2007-ben is meghirdettük, akkor is készítettünk ingatlanértékelést és most is. Akkor jött a pénzügyi válság, megváltoztak az ingatlanárak, nem értékesítettük az ingatlant. Most szeretnénk megtakarítani olyan működési költségeket, amelyek viszik a város pénzét. Azt a forrást, ami jórészt saját bevételekből ered, hiszen Gödöllőre nem jutnak „csoki pénzek”. Ide nem hozzák táskában a pénzt, önök nem segítettek sem az egészségügyi intézmény fejlesztésében, sem a vízelvezetésben, sem különféle pályázati források elnyerésében, szólt a fideszes képviselőkhöz. Magunknak kell megoldani a problémáinkat. S ha kicsit körülnéznek a városban, ha eljöttek volna a közelmúlt átadásaira, ahová meghívást kaptak, látnák, milyen közösségteremtő fejlesztések valósultak meg 34 ezer ember komfortosabb környezete érdekében. Jogos igényük ugyanis az embereknek, hogy jól érezzék magukat. Gondolom, hogy az önök gyermekei is igénybe veszik majd a játszótereket, adott esetben a biztonságos kerékpárutat. Fontos számunkra, hogy a gyerekek biztonságosan tudjanak kerékpározni a városban még akkor is, ha az iskolákat már nem az önkormányzat tartja fenn. Ez is biztosíthatja egy képviselő-testület hitelességét, sikerét, eredményességét egy ciklus végén. Egyébként most nem arról döntünk, hogy eladjuk a területet, hanem annak a feltételeit rögzítjük, hogy mi történik akkor, ha vételi ajánlatot kapunk.

Az előterjesztés vitáját zárva Gémesi György megköszönte mindenki észrevételeit és javasolta Simon Péter Gellértnek, látogasson el Balatonlellére, készítsen fényképeket és gondolja végig, amit az ülésen hallott.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás