Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Elfogadta a testület a város 2021-re vonatkozó környezeti állapotértékelését

A képviselő-testület egyhangú döntéssel fogadta el Gödöllő város 2021. évre vonatkozó környezeti állapotértékelését.
A dokumentum részletesen foglalkozik többek között a város vízbázisának, levegőjének és zöldterületeinek állapotával, valamint a hulladékgazdálkodás helyzetével. Mindezek mellett kitér az olyan lakossági szolgáltatásokra, mint a közvilágítás és a csatornázottság, valamint az önkormányzatnak a fenntarthatóság érdekében végzett fejlesztései.

Az összefoglaló kitér a város 2021-2026 közötti időszakra meghatározott környezetvédelmi programjára is, melyben a meghatározott környezetvédelmi szempontú stratégia céljai, beavatkozási területei a felmért környezeti problémák és értékek ismeretében kerültek meghatározásra.
Ennek főbb pontjai: levegőtisztaság-védelem, zaj-és rezgésvédelem, vízvédelem, ivó- szenny- és csapadékvíz gazdálkodás, természet-és tájvédelem, épített környezet védelme, zöldterület-gazdálkodás, hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás, környezetbiztonság, környezeti nevelés;

A szakértői értékelést a WENFIS Mérnöki Iroda Kft. végezte.

Pelyhe József képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) az előterjesztéssel kapcsolatban felhívta a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára, ezen belül is arra, hogy a város nem támogatja azokat a törekvéseket, amelyek hirtelen népességnövekedéshez vezetnének.
Dr. Gémesi György polgármester ezzel kapcsolatban kifejtette, ennek a szemléletnek a helyességét igazolta, hogy nyáron a legnagyobb aszály idején is biztosítani tudta a város az ivóvíz ellátást, amikor ez sok más településen gondot okozott.
A polgármester bejelentette, az elmúlt időszak tapasztalatai alapján – hasonlóan a hulladék- és az energiagazdálkodáshoz – , fontosnak tartja egy vízgazdálkodási munkacsoport felállítását.
A „Gödöllő Város Környezeti Állapotértékelése a 2021. évre vonatkozóan” dokumentum teljes terjedelmében  olvasható az alábbi linken:
https://www.godollo.hu/wp-content/uploads/2022/10/Godollo-Eves-Kornyezeti-Allapotertekeles-2021..pdf

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás