Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Elfogadták az önkormányzati társaságok üzleti terveit

Egyhangúlag fogadta el a Képviselő-testület az önkormányzati társaságok 2022. évi üzleti terveit.
Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. üzleti tervét 395.153 E Ft bevételi, 384.745 E Ft kiadási főösszeggel és 10.408 E Ft adózott eredménnyel fogadták el. A cég tervei között több fejlesztés is szerepel, többek között elektromos autótöltő állomás telepítése. Major István, az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. ügyvezetője az ülésen elmondta, erre egyre nagyobb az igény.
Nyereséggel számol az idei évre a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.is. 2022. évi üzleti tervében a cég 704.766 E Ft bevételi, 667.749 E Ft kiadási főösszeggel és 37.017 E Ft adózás előtti eredménnyel hagyta jóvá a testület.
A VÜSZI közhasznú tevékenységeinek ellátásához (közszolgáltatáshoz) az Önkormányzat bruttó
650.000 E Ft-tal járul hozzá, ebből:
– zöldterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladataira összesen bruttó 330.263 E Ft,
– közterület fenntartás és üzemeltetés alapfeladatára összesen bruttó 286.131 E Ft,
– közfoglalkoztatásra bruttó 4.191 E Ft összeget,
– gyepmesteri tevékenységre bruttó 18.415 E Ft összeget,
– temetőfenntartásra, bruttó 11.000 E Ft összeget biztosít.
A testületi ülésen kiemelték, jó irány, hogy a VÜSZI egyre inkább arra törekszik, hogy saját brigádot épít, s az alvállalkozók helyett azzal lássa el a feladatokat. .
Nehéz helyzetben van a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.,mégis pozitív az üzleti terve: a képviselő-testület 1.080.764 E Ft bevételi 1.080.220 E Ft kiadási főösszeggel és 544 E Ft eredménnyel hagyta jóvá.
A Képviselő-testület a Kalória Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi működéséhez szükséges önkormányzati forrást nettó 544.571 E Ft összegben hagyta jóvá.
Hatolkai Máté, a Kalória vezetője a testület ülésén elmondta, nem csak az élelmiszer árak jelentős és folyamos emelkedése okoz számukra problémát, hanem az is, hogy a törvényi szabályozás alapján 2020-as árakon kell szolgáltatniuk. Úgy fogalmazott: ha június 30. után sem oldják fel a nyersanyagnormák emelésére vonatkozó tilalmat. annak a szolgáltatás minősége kárát látni, mivel a jelenlegi adagokat már nem lehet kigazdálkodni a jelenlegi élelmiszerár emelkedés mellett. Szintén problémaként jelölte meg az állandósult munkaerő hiányt. Mint mondta, lassan nyugdíjba mennek azok az elkötelezett munkatársak, akik 20-30 éve dolgoznak a cégnél elkötelezetten. Újak azonban nem jönnek a helyükre, mivel a fizetés jelentősen alatta van a piac által kínáltaknak.
Pozitív üzleti tervet nyújtott be a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. is. A 2022. évre 51.373 E Ft bevételi, 45.940 E Ft kiadási főösszeget és 4.944 E Ft adózott eredményt hagyott jóvá a képviselő-testület.
Mint az ülésen elhangzott, a tervek között szerepelnek fejlesztési igények és pályázat is, de ezekről majd a későbbiekben döntenek.
A Képviselő-testület a Gödöllői Távhő Kft. 2022. évi üzleti tervét 786.158 E Ft bevételi, 773.900 E Ft kiadási főösszeggel és 12.258 E Ft adózott eredménnyel hagyta jóvá. Mint elhangzott a cég nagy hangsúlyt helyez a munkatársak megtartására, míg az elmúlt időszakban a munkakörülmények javultak, most a bérek rendezésére kívánnak nagy hangsúlyt helyezni,
Az önkormányzati társaságok közül a Művészetek Háza Gödöllő Nonprfit Közhasznú Kft. az egyetlen, amelyik veszteséget tervez az idei esztendőre. A MUZA 2022 évi üzleti tervét 195.902 E Ft. bevételi , 249.070 E Ft. kiadási főösszeggel és -53.168 E Ft, veszteséggel hagyta jóvá a képviselő-testület.
Az önkormányzat bruttó 100.000 E Ft-ot forrást biztosít a működéshez.
A veszteséget a társaság az előző üzleti évek gazdálkodásából származó eredménytartalékból tervezi fedezni.
Mint az ülésen elhangzott, jelenleg mindössze hat fővel dolgozik a MUZA, de igyekeznek alkalmazkodni a szűkös lehetőségekhez.
Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás