Gödöllői polgármesteri hivatal

Adó és ingatlangazdálkodás

ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYEK

A helyi adókról szóló 17/2016.(X.21.) számú – módosított – önkormányzati rendelet alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

A rendeletben foglalt lényegesebb adómentességek és kedvezmények magánszemély tulajdonában lévő gépjármű tárolására szolgáló épület alapterületéből 20 m2 (kivétel üdülő telken épült garázs) , mentes a kommunális adóalanya. Mentesség egy gépjárműtároló esetén vehető igénybe.

Mentes továbbá a szükséglakás, a háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, az állattartásra és növénytermesztésre szolgáló épület.

Az ügyintézés kiterjed az építményadó bevallások feldolgozására, mentességek, kedvezmények, kérelmek elbírálására, ellenőrzés és helyszíni szemle lefolytatására.

Hozzászólások
Megszakítás