Gödöllői polgármesteri hivatal

Adó és ingatlangazdálkodás

ÉPÍTMÉNYADÓ

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2016. (X.21.) módosított önkormányzati rendelete értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épületrész (együtt: építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed annak rendeltetésétől, illetve hasznosításától függetlenül.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az adó mértékét és a mentességeket Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2016. (X.21.) módosított önkormányzati rendelete tartalmazza.

Az adózónak az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő 15 napon belül kell adóbejelentést teljesítenie. Az adatbejelentést elektronikus úton, az E-önkormányzati portálon keresztül a „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” elnevezésű nyomtatvány megküldésével teheti meg az adózó.

 

Jogszabályi háttér:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2016. (X.21.) módosított önkormányzati rendelete

Hozzászólások
Megszakítás