Gödöllői polgármesteri hivatal

Adó és ingatlangazdálkodás

Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozók számára

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020 (XII.22.) Korm. rendelet alapján az alábbiakra hívjuk fel tisztelt adózóink figyelmét.

A 2021. évben végződő adóévben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény  szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, Gödöllő Város Önkormányzat esetében a helyi iparűzési adó mértéke 1 %.

Az önkormányzati adóhatóságnál tételes iparűzési adóalap szerinti adófizetést választó KATA hatálya alá tartozó adózóknak a fenti jogszabály változással kapcsolatban teendőjük nincsen. Esetükben az 1%-s adómérték automatikusan érvényesül, nyilatkozattételi kötelezettség nincs!

Az előlegfizetési kötelezettséggel rendelkező adóalanyaink számára lehetőség van a 2021. évben fizetendő adóelőlegek 50%-s csökkentésére. /Fontos a telephely bejelentés megléte az állami adó- és vámhatóságnál!/

Az állami adó- és vámhatóság honlapján elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.

A nyilatkozatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az állami adó- és vámhatósághoz.

Miután a székhellyel és akár több telephellyel is rendelkező adózó csak egy darab 21NYHIPA jelű nyilatkozatot tölt ki, így nagyon fontos, hogy a telephely bejelentését az állami adó- és vámhatóságnál tegye meg, ugyanis csak azon önkormányzati adóhatóságok fogják megkapni a nyilatkozatot, akikhez az állami adó- és vámhatóság ezt kidelegálja.

Amennyiben az adózó a Htv. szerinti telephelyeiről a bejelentését még nem tette meg az állami adó- és vámhatósághoz, akkor ezt az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített és a rá irányadó szabályok szerinti adat- és változásbejelentő lap benyújtásával teheti meg. Az adózók az Art. 1. melléklet 29.1. pontjában előírt – Htv. szerinti telephelyükkel kapcsolatos – bejelentést az állami adó- és vámhatóság által 2020. január 1-én közzétett, az adózóra irányadó adat- és változásbejelentő lapok, online bejelentések „Telephely bejelentése” rovatában a „telephely Htv. szerinti telephelynek minősül” nyilatkozat jelölésével tehetik meg!

Az állami adó- és vámhatóság által továbbított nyilatkozat alapján adóhatóságunk hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti a 2021. évi adóelőleg-fizetési kötelezettségek összegét.

Hozzászólások
Megszakítás