Gödöllői polgármesteri hivatal

Adó és ingatlangazdálkodás

VÉGREHAJTÁSI ÜGYEK

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. tv. és a bírósági végrehajtásról szóló – módosított – 1994. évi LIII. tv.-ben foglaltak alapján az adóiroda munkatársai rendszeresen, illetve ad hoc jelleggel végrehajtási eljárást folytatnak, az önkormányzati adókötelezettség teljesítésének elmaradása miatt. Ezen kívül társhatóságoktól, egyéb közszolgáltató szervek által megküldött megkeresésekben foglalt hátralékok adók módjára történő behajtása is a végrehajtó feladatkörébe tartozik. A végrehajtási eljárás során a fokozatosság, hatékonyság elvét követve az ügyintéző fizetési felszólítást követően munkabér és egyéb járandóság letiltását kezdeményezi, hatósági átutalási megbízást bocsát ki, ingó vagyont lefoglal, értékesít, ingatlanra jelzálog jog, végrehajtási jog bejegyzést foganatosít, végső esetben az ingatlant értékesíti. A hátralékos által benyújtott kérelmeket (fizetési könnyítés) elbírálja.

Hozzászólások
Megszakítás