Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi döntések

1-4

A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat és a Swietelsky Vasúttechnika Kft. között létrejött bérleti szerződéseket.
Ezek szerint a Swietelsky Vasúttechnika Kft. 2020. november 30-ig veszi igénybe a volt Holland Bútoráruház mögötti, 3863 m2 alapterületű ingatlant, amit felvonulási területként fog használni, amiért a teljes futamidőre kétmillió Ft + ÁFA összeget fizet.
A másik szerződés szerint a 2019. december 7-i vasútközlekedés beindulásával az vonatpótláshoz szükséges és az utasforgalom biztosítása céljából kihelyezett konténerek számára a Swietelsky Vasúttechnika Kft. vasútállomás mellett 2020. november 30-ig, 370 négyzetméter területet bérel, amiért 111 000.- Ft. +Áfa/hó bérleti díjat fizet.

A Képviselő-testület elfogadta a Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló rendeletének módosítását, valamint a 2019. novemberéig végrehajtott előirányzat módosításoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetését és egységes szerkezetbe foglalását.

A képviselő-testület elfogadta Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosítást. A módosítást két fejlesztés indokolta:

a./ Gödöllő Város Önkormányzata pályázati forrásból Futókör építésére 29 998 765.- forint támogatást nyert.
b./ Lezárult az előkészítése a Mályva utca Kökény utca és Damjanich utca közötti szakasza útfelújításának. A lakossági hozzájárulás megvalósult, és a műszaki dokumentáció is elkészült.

A képviselő-testület elfogadta a Gödöllő Város Önkormányzata, valamint a Glass-Mont Kft. közötti, a Gödöllő 2410/7 hrsz.-ú ingatlan adásvételéről szóló szerződést. Eszerint a 262 m2 nagyságú, kivett út besorolású, közúti csatlakozással nem rendelkező ingatlant a Glass-Mont Kft. 1.500.000 Ft-os vételáron vásárolhatja meg.

A képviselő testület elfogadta a Gödöllői Építési Szabályzat (GÉSZ) módosítását. Feltételül szabták azonban, hogy a Premontrei Apátság lakásfejlesztései kérdésében további egyeztetések szükségesek.
A testület a GÉSZ módosítás kapcsán elfogadta Kocsi Tamás javaslatát, miszerint új értékbecslést kér a volt tüdőgondozóra és az azzal együtt értékesített ingatlanra.

A testület meghosszabbította több az önkormányzat tulajdonában lévő, köztük két önkormányzati munkakörhöz kapcsolódó bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról.
A két önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó lakás bérlője Fekete Zoltán, a Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igazgatója és Geiger Tibor, a Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója a rendeletben meghatározott díjat kiegészíti és saját vállalásként 120 000.- Ft/hó bérleti díjat, azaz a piaci árat fizeti meg.

Gödöllő Város Képviselő-testülete elfogadta a VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú „Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése: Észak- Déli irányú fő hálózat I ütem” nevű projekthez önerőt igazoltó határozatát. A beruházás fedezete a költségvetésben már korábban biztosítva volt.
A projekt összköltsége bruttó 312 420 061 Ft, melyből elszámolható költség bruttó 248 340 874 Ft és saját forrás 64 079 127 mint önkormányzati önerő. A projekt eredményeként Gödöllőn a Dózsa György úton a Főtértől a Haraszti útig, a Haraszti úton a LEAR Corporation bejáratig, valamint a Dózsa György út és az Ádám utca között teremtődött meg és újult meg a kerékpáros közlekedési lehetőség. Valamennyi tervezett szakasz beruházása megvalósult, a pályázati projekt lezárása folyamatban van.

Elfogadta a képviselő-testület a Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködést.
Az ülésen Szabó László, a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megköszönte a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, és a Jegyzői irodájának a munkájukhoz nyújtott segítségét és röviden beszámolt a Gödöllő és Zywiec közötti testvérvárosi, ezen belül is a kulturális együttműködésekről. Mint mondta, bízik benne, hogy a következő időszakban a két város vezetése között is erősödni fog a kapcsolat. Dr. Gémesi György polgármester erre reagálva úgy fogalmazott: A legfontosabbnak a civil szervezetek, művészeti csoportok közötti együttműködést tartja, de örömmel erősíti a két város vezetése közötti kapcsolatot, ha erre megvan az igény.

A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat fenntartja tagságát a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulásban, ahol a települést – a jogszabályoknak megfelelően – dr. Gémesi György polgármester képviseli, akadályoztatása esetén Bárdy Péter alpolgármester helyettesíti.

A képviselő-testület téliesített konténerházat biztosít annak a családnak, akiknek az ingatlanán lévő faház október 31-én leégett. A konténerház biztosítja a család lakhatását, beszerzésének költsége 1 900 000.- Ft + Áfa. A beszerzés költségeit a fejlesztési tartalékból fedezik.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás