Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi döntések

A képviselő-testület módosított a Gödöllő város településrendezési eszközei elnevezésű dokumentumot a Gödöllői Innovációs és Logisztikai Parkra, valamint a Haraszti úti gazdasági területre vonatkozóan. A döntés alapján ez a jövőben az „általános gazdasági terület” kategóriába tartozik.
Elfogadta a testület a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata közötti, a Palotakert HÉV megállóban 2019-ben kialakított P+R parkolóra vonatkozó haszonkölcsön szerződést. Ennek alapján a létesítmény üzemeltetését továbbra is a VÜSZI Nonprofit Kft. látja el.
Megválasztották a Helyi Választási Bizottság tagjait. A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény 23. § alapján a helyi választási bizottság tagjairól a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző évben, október 1. és november 30. között kell dönteni. Személyükre a helyi választási iroda vezetője – Gödöllő esetében dr. Kiss Árpád jegyző – tesz javasaltot. A képviselő-testület döntése értelmében a Helyi Választási Bizottságban az alábbi személyek kaptak helyet: dr. Szőke Pál bizottsági tag, dr. Kovács László bizottsági tag, Varga András bizottsági tag, Gubáné Csánki Ágnes bizottsági póttag és Vass András bizottsági póttag.
Pályázatot ír ki a képviselő-testület a Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. fsz.2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás költségelvű lakbérfizetés melletti, valamint a Zombor u.1. 3/13., és a Szabadság őt 167/1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadására. A testület október 20-ai ülésén döntött a pályázati feltételek meghatározásáról. A pályázat kiírására 30 nap áll rendelkezésre. A testület döntött két önkormányzati tulajdonú lakás használatáról is. A Dózsa György út 1-3 alatt található lakások jelenlegi bérlőinek szerződését további két évre hosszabbították meg. Mindezek mellett a képviselő – testület jóváhagyta a Szent János u. 26. sz. alatti lakás bérleti szerződésének megkötését 2023. november 30-ig. A lakást a Dunakeszi Tankerület kérésére a Török Ignác Gimnázium egyik külföldi tanára használja, amíg végleges elhelyezése megoldódik.
Új nevet kapott a Gödöllői Üzleti Park egyik közforgalom elől el nem zárt magánútja. A testület a területet Zsélyi Aladár repülőgép tervezőről nevezte el.
A képviselő-testület mint alapító kéri a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány közhasznú jogállásának törlését és ennek megfelelően módosította annak alapító okiratát. A változtatásra azért volt szükség, mert a 2022. évi beszámolójának közhasznúsági melléklete szerint nem állnak rendelkezésre a törvényi előírásnak megfelelő erőforrások az előző két üzleti év adatai alapján.
Engedélyezte a képviselő-testület, hogy a Török Ignác Gimnázium Támogatói és Öregdiák Egyesülete- szívességi használat jogcímen – székhelyként az önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi Sándor utca 12-14. sz. alatt lévő ingatlant székhelyként alapszabályába bejegyezhesse.
A kéréssel a Török Ignác Gimnázium igazgatója, Sima Péter kereste meg a képviselő-testületet.
A nemrég létrejött Török Ignác Gimnázium Támogatói és Öregdiák Egyesület célja a gimnázium hagyományainak ápolása, kulturális és sportrendezvények megrendezése, közösségi programok szervezése. Az egyesület mindezek mellett többek között társadalmi munkát szervez az intézmény fejlesztése érdekében és közreműködik az iskola céljait elősegítő pályázatokon források gyűjtésében.
Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás