Hírek

Képviselő-testületi döntések

Képviselő-testületi döntések

Rendkívüli ülést tartott augusztus 16-án a képviselő-testület, amin a következő döntések születtek.

A gödöllői önkormányzat pályázatot nyújt be a közösségi közlekedés támogatására, amire az állami költségvetés nyújt fedezetet. A feltételeknek eleget téve nyilatkoztak arról a képviselők, hogy a város az év végéig folyamatosan fenntartja a helyi személyszállítási közszolgáltatást; annak működtetéséhez és fejlesztéséhez tavaly nettó 93, 5 millió forint támogatás átadásával járult hozzá és a hatályban lévő közszolgáltatási szerződése meghosszabbításával a Volánbusz Zrt-t bízza meg a szolgáltatás ellátásával legkésőbb 2018. december 31-ig.

*

A képviselő-testület új költségvetési kitekintő határozatot fogadott el a közvilágítási hálózat korszerűsítéséhez szükséges 410 millió forint fejlesztési célú hitel felvételéhez. A testület előzőleg márciusban állapította meg a hitelfelvételből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az új határozat elfogadása a pénzpiac bizonytalansága miatt és a nemzeti bank év végéig várható kamatemelését figyelembe véve vált szükségessé. A visszafizetési kötelezettség idén 9,9, jövőre 36,1, 2020-ban 35,7, 2021-ben 35,2 millió forint lesz. A hitellel kapcsolatos kötelezettségek fedezete céljából módosították a város idei költségvetési rendeletét.

*

A képviselő-testület belterületbe vonta a Berente utcai 09/63, 09/221, 09/222, 09/261, 09/262 helyrajzi számú földterületeket és ehhez kapcsolódó településrendezési szerződés megkötését hagyta jóvá.

*

A kerékpárút pályázathoz kapcsolódva megújult a Szabadság tér és környezete. A kerékpárút belső szakaszának kivitelezése és a térrendezés céljából közbeszerzési eljárás keretében választották ki a Penta Kft-t. A cég a kivitelezésen belül a kerékpárút belső szakaszát nettó 45.353.303 Ft + ÁFA, azaz bruttó 57.598.695 Ft-ért, míg a módosított szerződés alapján a térrendezést 75.312.227 Ft+ ÁFA, azaz bruttó 95.646.528 Ft összegben vállalta. A térrendezés költsége a VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 projektben nem elszámolható költség, hanem a képviselő-testület döntése alapján önerőként kerül feltüntetésre a pályázatban.

*

A képviselő-testület a „Helyi Piacok fejlesztése Pest megyében” című felhívásra a Gödöllői városi piac csarnok üvegtetőjének felújítására vonatkozó pályázatot nyújt be. A beruházás tervezett nettó összköltsége 29,2 millió forint. A képviselő-testület biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges legalább 30 százalékos önrészt idei költségvetése általános tartalékának terhére.

*

A képviselő-testület a Gödöllő, Zombor u. 1. 1/7. szám alatt található önkormányzati tulajdonú lakást munkakör ellátásának elősegítése érdekében történő bérbeadásra jelölte ki a Gödöllői Török Ignác Gimnázium anyanyelvi idegen nyelv tanára, Keith Jeremy Taylor részére. A lakásbérleti szerződés Keith Jeremy Taylor jogviszonyának fennállásáig, de legfeljebb 2020. augusztus 31. napjáig köthető.

*

A képviselő-testület Bársony Margit, a Gödöllői Polgármesteri Hivatal köztisztviselője részére a Deák Ferenc tér 2. III/3. szám alatti lakást munkakör elősegítése céljából bérbe adja 2018. szeptember 1-jétől 2020. augusztus 31-ig szóló határozott időre. A bérleti szerződés indokolt esetben meghosszabbítható.

Share on facebook
Megosztás Facebookon.
Share on email
Küldd el emailben
Share on print
Nyomtatás

Hozzászólások

Fontos közlemény: Gödöllő város útjainak és lakókörnyezetének védelméről, a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról
This is default text for notification bar
Skip to content