Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi hírek

Rendhagyó módon kezdődött a képviselő-testület december 16-ai ülése. A képviselőket dr. Gémesi György polgármester és Bárdy Péter alpolgármester tájékoztatta a szálloda perhez kapcsolódó, az elmúlt hetekben történt eseményekről: Mint kiderült, a fideszes képviselők korábban többek között olyan „dokumentumokra” hivatkozva támadták a városvezetést, amelyek egy – ma már – bűnügyi felügyelet alatt álló végrehajtóhoz kapcsolódnak. Az ügyben a napokban lemondott és mentelmi jogától megfosztott Völner Pál igazságügyi minisztériumi államtitkár is érintett, rá is börtönbüntetés várhat.

Mint emlékezetes, a képviselő – testület november 29-ei ülésén már téma volt a szálloda per, melynek során mind a gödöllői fideszes önkormányzati képviselők, mind a helyi és országos fideszes sajtóorgánumok következetesen 700 milliós kárral riogattak. Ezzel szemben legalább 200 millió forint plusz pénz folyhat be a város költségvetésébe a még folyamatban lévő perek eredményeként. Bár a bíróság egyértelműen úgy foglalt állást, hogy büntetőjogi felelősség kizárólag a várossal szemben álló dr. Komlós Jánost terheli. Komlóst a bíróság minősített módon, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés folytatólagos elkövetésének bűntettében jogerősen bűnösnek találta, és 2 év börtönbüntetésre ítélte, melyet 5 év próbaidőre felfüggesztett, ám a fideszes képviselők továbbra is Gémesi György felelősségét firtatták. Hivatkozási alapként egy különös levél szolgált, amit valamennyi önkormányzati képviselő magán e-mail címére kapott a börtönbüntetésre ítélt Komlós János egyik korábbi üzlettársától, s többek között néhány „dokumentum” melyek szerint a város több ingatlana és cége végrehajtás alá került a szálloda perrel kapcsolatos fizetési kötelezettség miatt. Az ülésen akkor elhangzott: a végrehajtó részéről szabálytalanság történt.

December elején nagy vihart kavart, hogy Völner Pál igazságügyi államtitkárt a Legfőbb Ügyészség vesztegetéssel gyanúsította meg, miszerint Völner Schadl Györgytől, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől hosszabb időn keresztül, rendszeresen, több millió forintot kapott. Az ügy egyik gyanúsítottja Schadl-Baranyai Helga is – Schadl György felesége – az a végrehajtó, amelyik a gödöllői szállodaperben jogszerűtlen végrehajtást kísérelt meg Gödöllő ellen, s akinek városunkban a Szilhát utcában van irodája. Az ügy érdekessége, hogy Völner Pál korábban ügyvédként segítette a szállodaperben Gödöllővel szemben álló vállalkozói kört, amelyek egyik vezetője a felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt, Komlós János. A leváltott államtitkárhoz kapcsolható ügyvédi irodában nemrég tartott házkutatás során egyes információk szerint újabb az ügyhöz kapcsolható dokumentumok kerültek elő.

Ám a történet itt nem ért véget. Mint azt Bárdy Péter alpolgármester a december 16-ai testületi ülésen elmondta. A jelenleg bűnügyi felügyelet alatt álló végrehajtó három alkalommal próbált meg szabálytalan módon eljárni Gödöllővel szemben.

Először 2021. október 27-én, még a bírósági döntés írásba foglalása előtt indított eljárást; Ezt követően még az önkéntes teljesítésre rendelkezésre álló határidő lejárta előtt kétszer emeltette le a perköltséget a város számlájáról valamint megpróbálta lefoglalni a gyermekétkeztetést végző Kalóriára, a városüzemeltetésért felelős VÜSZI-re, valamint a Művészetek Házára, emellett megpróbálta elvenni Gödöllőtől a Királyi Kastélyban lévő részesedését, valamint a szálloda és a városháza épületét – jelentősen alábecsült értékkel.

Ezek után, több mint egy héttel az önkéntes teljesítés után 729 millió forintot próbált meg inkasszálni a város számlájáról. Bárdy Péter úgy fogalmazott: látva, hogy milyen bűnözői kör állt az ügy mögött, ha ez a pénz hozzájuk kerül, lehet, hogy egy offshore számlán landolt volna. De, mint mondta: ismét sikerült megvédeni a város pénzét.

Ilyen súlyos, a várost veszélyeztető helyet sosem volt az elmúlt 31 évben, jelentette ki Gémesi György. Hogy mit jelentett volna ez Gödöllő számára? A polgármester elmondta, ebben az esetben csődöt kellett volna jelenteni a városnak. Ilyen esetben a település élére politikai alapon kinevezhetnek egy csődbiztost , aki megkapja a képviselő-testület teljes jogkörét. Úgy fogalmazott – akár ez is lehetett egyesek célja: amit nem sikerült 2019 -ben megszerezni, azt sikerülhetett volna 2021 karácsonya előtt.

Gémesi György példátlannak nevezte az esetet, és köszönetet mondott Bárdy Péter alpolgármesternek, dr. Kiss Árpád jegyzőnek és Jáger Ágnesnek, a költségvetési iroda vezetőjének, amiért magas színvonalú munkájukkal és helytállásukkal megakadályozták a város kasszájának kifosztását.

„Ez a gödöllőiek elleni támadássorozat” – mondta Pelyhe József a Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselője, aki megdöbbenésének adott hangot, hogy 2021-ben így akarták ellopni a gödöllőiek pénzét. „Mert ez lopás! És látjuk hová vannak becsatornázva ezek a körök” – jelentette ki.

– Volt-e információtok arról, hogy mi történik? És ha volt, miért nem osztottátok meg velünk? Kitől volt információtok? Mire tartogattátok ezt? Volt-e kapcsolatotok a végrehajtóval, vagy a végrehajtás kapcsán az ellenoldali ügyvédcsoporttal? Honnan voltak a magán e-mail címek, tudjátok-e? Volt-e információtok, hogy Tersch úr, aki küldte a levelet, az Komlós Jánossal milyen kapcsolatban volt? – Tette fel a kérdéseket Gémesi György polgármester fideszes képviselőknek, akik a korábbi testületi ülésen meglepően tájékozottak voltak a szálloda perrel kapcsolatos végrehajtási ügyekben.

Bár a Fidesz-KDNP képviselőcsoport tagjai közül többen visszautasították, hogy bármilyen kapcsolatuk lett volna az eljárás alá vont személyekkel és rendelkeztek volna bármilyen a feltett kérdésekre vonatkozó információval, ezt nem mindenki tette meg.

Igaz, Török Sándor fideszes képviselő határozottan visszautasította, hogy az ügyben érintettekkel bármilyen kapcsolatban álltak volna akár ő akár képviselőtársai, vagy bármi közük lett volna a történtekhez: „Nekem nem volt. De tudomásom szerint a képviselőtársaim…ők majd nyilatkozhatnak a saját nevükben. Nem.”

Sajnálatos módon azonban nem minden fideszes képviselő élt azzal a lehetőséggel, hogy a saját nevében nyilatkozzon, voltak, akik inkább hallgatásba burkolóztak…

 

 

A képviselő-testület december 16-ai ülésén elfogadta a Gödöllői Ifjúsági Testület 2020/2021. tanévi beszámolóját és a 2021/2022. évi munkatervét. A GIT 2018 -ban alakult meg és az elmúlt évek alatt egyre aktívabban van jelen a gödöllői fiatalok életében.

A GIT rendszeres részvevője és aktív alakítója a városi rendezvényeknek jelen van a városi ünnepségeken, rendezvényeken. Nagy hangsúlyt helyeznek a tapasztalatcserére, más települések ifjúsági érdekképviseleti szervezeteivel való kapcsolattartásra.

Mint az a beszámolóban is olvasható, a GIT elsődleges feladatának a városi oktatási intézményekben való jelenlétet tekinti.

Bár a koronavírus járvány sok tervezett programjukat meghiúsította, mégis több eredményes akciót tudhatnak maguk mögött. Ezek közül kiemelték a Belvárosi Napokon és Civil Utcán való jelenlétet, a várostakarítási programokon, valamint az Úrréti-tó takarításában való részvételt.

A testület ülésén résztvevő Dóra Gergely elnök és Hajnal Márk alelnök elmondták, szeretnék a GIT tevékenységét még jobban kiterjeszteni a városunkban működő szociális intézményekre is, ahol már most is végeznek önkéntes munkát. Terveik szerint ebből szeretnének a jövőben többet vállalni.

 

 

  1. július 1-jével lép hatályba a módosított behajtási rendelet. A képviselő-testület december 16-ai ülésén kapott tájékoztatást a rendelettel kapcsolatosan, miután a Kúria megsemmisítette annak pénzbeszedésre vonatkozó passzusát. A döntés a rendelet többi részét nem érinti.

Bajkó Norbert alpolgármester az ülésen elmondta, a behajtási rendeletből származó bevételre azért lett volna szükség, mert a gépjárműadó elvonása mintegy 120 millió forint mínuszt jelent a város költségvetésében, emellett az iparűzési adó felezése a következő évben is közel 450 millió kiesést fog jelenteni.

Emlékeztetett arra, hogy a rendelet megalkotása már 2018-ban megkezdődött, ezt követően több alkalommal is voltak tárgyalások az érintett gödöllői vállalkozásokkal, akik 3,5 t össztömeget meghaladó gépjárműveket üzemeltetnek és az ő javaslataikat is beépítették a rendeletbe. A behajtási díjjal – egyes állításokkal ellentétben – nem a gödöllői vállalkozók megsarcolása volt a cél, hanem az utak védelme, épp ezért a Gödöllőre bejegyzett cégeknek 50 százalék kedvezményt biztosított volna a rendelet. Az ebből befolyt bevételt kizárólag az utak állapotának javítására lehetett volna felhasználni. Ha az út rossz állapotban van, ha nem tudjuk a kátyúkat kijavítani, az nem csak a nagy teherautókat teszi tönkre, hanem a személyautókat is.- figyelmeztetett Bajkó Norbert.

Miután Máthé László fideszes képviselő kijelentette, a behajtási díjat a vállalkozók úgy is ráterhelték volna a lakosságra, az alpolgármester elmondta, jelenleg egy Tüzépről történő szállítás átlagosan tízezer forintba kerül- a gödöllői vállalkozónak egy évre összesen kellene harmincezer forintot fizetnie egy teherautó után! De ha egy pékségre érvényes költségeket nézzük, akkor az 10 fillért jelenthet egy zsemlére vetítve.

Szintén Máthé László fideszes képviselő szavaira reagált Gémesi György polgármester, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány is szed autópálya díjat és útdíjat az állami kezelésben lévő utak védelme érdekében, sőt, még idén is több útra kiterjesztette a fizetési köztelezettséget!

A polgármester elmondta, a Gödöllő számára diszkriminatív döntés korábban átment a kormányhivatalon. Pest megyében negyvennégy, országosan pedig kétszáz felett van azon települések száma, akik behajtási rendelettel és útdíjjal védik saját útjaikat és támogatják meg a település közúthálózatának a fenntartását – köztük sok fideszes vezetésű város, mint például Győr. Gémesi György bejelentette, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökeként megteszi a szükséges lépéseket a jogszabály megváltoztatása érdekében. Mint mondta, információi szerint a kormányhivatal vezetője is igyekszik meghozni a szükséges korrekciót a saját hatáskörében, Pest megyében. Egyben sajnálatosnak nevezte, hogy ezzel sok település esik el majd bevételtől, köszönhetően annak, hogy Gödöllőről valaki felhívta a kormányhivatal figyelmét egy 2011-es jogszabályra, amire hivatkozva lehetőség volt az útdíj szedésének megtiltására.

A Gödöllőre vonatkozó döntés azonban súlyos jogbiztonsági kérdést jelent – erre már Bárdy Péter alpolgármester hívta fel a figyelmet. Mint mondta, az, hogy kizárólag Gödöllő esetében született ilyen tiltó döntés, a többi esetben nem, komoly problémát vet fel, amire majd az illetékeseknek válaszolniuk kell.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás