Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi hírek

Jól teljesített a Gödöllői Rendőrkapitányság 2021-ben, derült ki Szigeti János rendőralezredesnek a képviselő-testület ülésén megtartott tájékoztatójából. A testületnek írásban benyújtott beszámoló részletes bontásban tartalmazza a statisztikai adatokat, amelyeket az ülésen több értékes információval egészített ki a rendőrkapitány.
Szigeti János beszámolójában kitért a pandémia kezelésével kapcsolatos feladatokra, valamint arra, hogyan hatottak a korlátozó intézkedések a közbiztonság alakulására.
Mint mondta, kiugró jogsértés nem volt, a regisztrált bűncselekmények számban pedig csökkenést hoztak a korlátozások, bár 2010 óta lényegében ez a tendencia.
Érdekesen változtak viszont a vagyonelleni bűncselekmények: kevésbé volt jellemző a gépjárművek elleni bűncselekmény, a lakásbetörések és a betöréses lopások – a súlypont áthelyeződött a kibertérre. Ennek okáról úgy fogalmazott pandémia alatt megnőtt a számítógép használat, az online jelenlét, amire a lakosság még nincs megfelelően felkészülve. Az óvatosság hiány az, ami miatt leginkább áldozattá válnak az emberek. A rendőrség nagy hangsúlyt helyez arra, hogy felvegye ezzel a harcot, már a rendőri képzésben is foglalkoznak a területtel.
A korábbinál nagyobb számban volt jelen viszont a családon belüli erőszak.
Szintén a pozitív mérleget mutatnak a közlekedésbiztonsági mutatók – hangzott el a tájékoztatón. A kapitány elmondta, szerencsére a törvényi változások szigorodtak, ami hatékonyabb fellépést tesz lehetővé azokkal szemben, akik jogosulatlanul. vagy ittasan vezetnek gépjárművet. Mint mondta, ezt a területet nagy lakossági figyelem kíséri. Így például sok megkeresést kapnak a sebességmérésekkel kapcsolatosan. Amit lehet, ezek közül igyekeznek beépíteni a programba, de ennek megvannak a jogszabályi feltételei – hívta fel a figyelmet.
A beszámolóból nem maradhatott ki az úgynevezett unokázós csalás sem. Mint elhangzott, ezek az esetek sajnos nagy számban vannak jelen, s általában Angliából, Írországból irányítják őket. Bár a rendőrség nagy hangsúlyt helyez a megelőzésre, sokan esnek áldozatul, az elkövetők ugyanis rendkívül meggyőzőek, és a tapasztalatok szerint sokszor olyanokat is megtévesztenek, akik már hallottak erről a bűnelkövetési módról.
Az alezredes felhívta a figyelmet arra, a helyi feladatok mellett a kapitányság munkatársainak a migráció kapcsán is helyt kell állniuk, ellenőrzésekben vesznek részt, és gyakran találják szembe magukat embercsempészekkel.
A testületi ülésen Bajkó Norbert alpolgármester elismeréssel szólt a gödöllői rendőrök munkájáról, s kiemelte a példaértékű kapcsolatot a várossal, a szoros együttműködést a városrendészettel, valamint a polgárőrökkel.
A beszámolót egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.
***
A képviselő testület 8 igen, 5 nem és 1 tartózkodás mellett döntött a Magyar Önkormányzatok Szövetsége 10 pontjának támogatásáról.
A MÖSZ az önkormányzatiság megerősítése érdekében szakértők, akadémikusok és gyakorló városvezetők közreműködésével kidolgozott egy 10 pontos javaslatcsomagot az országgyűlési választásokat követően szükséges legfontosabb lépésekről a magyar önkormányzatiság helyreállítása és a minőségi közszolgáltatások biztosítása érdekében.
Gémesi György polgármester a testület ülésén leszögezte: Ez nem politikai nyilatkozat, hanem tízpontos összefoglalója annak, hogyan lehet az önkormányzati rendszert újraépíteni. Számos olyan területet érint, ami az önkormányzati rendszert a helyére teszi: a szakmailag elvégezhető munkák kereteit meghatározza és megteremti a feltételeit annak, hogy a döntéshozók élni tudjanak a lehetőségekkel, amiket a ’90-ben elfogadott önkormányzati törvény megteremtett, de amik az elmúlt időszakban megkoptak.
„Mi is megtapasztaltuk a kormányzati intézkedések önkormányzati autonómiát, pénzügyi önállóságát csökkentő hatását” – mondta a polgármester.
„ A Magyar Önkormányzatok Szövetségének 10 pontja
1.
Az új országgyűlésnek az önkormányzatokkal egyeztetett határozatban kell megerősítenie a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának rendelkezéseit, elismerni a helyi önkormányzatokat, mint a demokrácia egyik alapintézményét, a helyi közügyekben való elsődleges kompetenciájukat. Újra alapjogként kell elismerni települések önkormányzáshoz való jogát. Biztosítani kell az önkormányzatok pénzügyi önállóságát és feladataikhoz mérten kell megteremteni települések önfenntartó képességének alapjait.
2.
Az új kormány az önkormányzatokat, az önkormányzatok szakmai és érdekvédelmi szövetségeit fontos partnernek tekinti, intézményesíti és jogszabályba foglalja a rendszeres és tényleges egyeztetési kötelezettségét.
3.
Garantálni kell az önkormányzatok szervezetalakítási és társulási szabadságát. A kormány és az önkormányzatok közös célja a minőségi közszolgáltatások biztosítása. Ezért támogatni, sőt a helyi adottságok figyelembevételével, az önkormányzati feladatok magas színvonalú ellátása érdekében ösztönözni kell a közös, térségi társulási formában történő feladatellátást.
4.
Az első kormányzati intézkedések között döntést kell hozni a kormány által korábban központosított, elvont feladatok és hatáskörök (így pl. az oktatási intézmények fenntartása, építéshatósági, gyámügyi feladatok stb.) felülvizsgálatáról és visszaadásáról, valamint az ezekhez kapcsolódó igazgatási szakemberek, tulajdonosi jogosítványok, eszközök és pénzügyi források biztosításáról.
5.
A 2022-es költségvetés önkormányzatokat érintő törvényi szabályozása felülvizsgálatának és korrekciójának az új kormány megalakulását követően, két hónapon belül meg kell történnie. Ennek részeként dönteni kell a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi szabályozásának átalakításáról, a vészhelyzetre hivatkozva elvont helyi iparűzési adó teljeskörű kárpótlásáról és a gépjárműadó visszaadásáról.
6.
A 2023. évi költségvetés és a költségvetést érintő jogszabályok előkészítésébe az új kormány már vonja be az önkormányzati érdekszövetségeket. A törvényjavaslatok benyújtását megelőzően biztosítani kell a párbeszédhez szükséges szakmai információkat, melyek lehetőséget teremtenek a megalapozott egyeztetésekre és az önkormányzati javaslatok figyelembevételére.
7.
A következő költségvetési év tervezésével együtt – az átláthatóság, és kiszámíthatóság jegyében – kell megtenni az új helyi feladatokat hosszútávon, fenntartható módon finanszírozó forrásmegosztási és állami hozzájárulási rendszerrel összefüggő jogalkotói lépéseket.
8.
A nemzeti felzárkóztatási és fejlesztési célok meghatározásába, valamint az uniós helyreállítási alapok hatékony és transzparens felhasználásába be kell bevonni az önkormányzatokat, a gazdasági és civil- közösségi szereplőket.
9.
Az új kormánynak – az érdekképviseletekkel egyeztetve – fenntartható és értékálló bérrendezést kell végrehajtania, mellyel elismeri az önkormányzati dolgozók munkáját és visszaadja a közigazgatási szakma becsületét az állami és az önkormányzati hivatalokban.
10.
A helyi önkormányzati rendszer továbbfejlesztéséhez és a kormányzati szintű párbeszédhez szükséges szakmai háttér feltételeit is biztosítani kell. A kormány vállaljon felelősséget arra, hogy az országos önkormányzati szövetségekkel közös irányítású szakmai előkészítő, információs és fejlesztő szervezetet hoz létre és hozzájárul annak a működéséhez.”
A határozat értelmében a képviselő-testület – csatlakozva a MÖSZ-höz – kéri a hazai önkormányzati érdekszövetségeket és az országgyűlési választásokon induló miniszterelnökjelölteket, hogy a javaslatok mentén folytassanak párbeszédet a választásokat követően elengedhetetlenül szükséges azonnali intézkedésekről, majd pedig a helyi önkormányzatiság megerősítésének jogalkotási-szabályozási lépéseiről.
***
Térítésmentesen a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény használatába adta a képviselő-testület a 2100 Gödöllő, Palota-kert 10. 5/1. szám alatti önkormányzat tulajdonú lakást. Az ingatlant a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény kizárólag a munkakör ellátáshoz kötött szolgálati lakásként adhatja bérbe a használatból eredő költségek megtérítése mellett.
A döntésre azért volt szükség, mert városunkban is tapasztalható az egészségügyi- és szociális szférát érintő jelentős munkaerőhiány. A munkaerő helyben tartása, illetve
az ország egyéb vidékeiről, megyéiből történő alkalmazásának egyik akadálya a magas lakásbérleti díj. A helyzetet enyhítheti az alkalmazottak részére az önkormányzat által biztosított kedvezményes, avagy önköltségű lakhatás.
***
Elfogadta a képviselő-testület a Gödöllői Óvoda és tagóvodái felvételi körzetét, valamint az önkormányzattal megkötött Köznevelési megállapodás alapján a Gödöllői Premontrei Kikelet Óvoda felvételi körzetét. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 49.§. (2) bekezdés rendelkezései alapján a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, vagy átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.
***

Megváltoztatta a testület a nyári igazgatási szünet időpontját. A módosításra azért volt szükség, mert az időközben megjelent jogszabályi előírások az Adó Iroda és a Költségvetési Iroda dolgozói részére határidős feladatokat írtak elő a tervezett leállás első hetére. Ezért a nyári igazgatási szünetre 2022. július 25 -től augusztus 5-ig kerül sor. A téli időpont változatlan: 2022. december 27. – 30. 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás