Gödöllői polgármesteri hivatal

2.1 Alaptevékenység, feladat- és hatáskör

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Magyarország Alaptörvénye

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Gödöllő város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelete Gödöllő város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

Megszakítás