Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Meghívó a képviselő-testület április 19-i ülésére

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testülete április 19-én 8 órakor tartandó ülésére
Az ülés helye: VÜSZI Kft. épülete, Gödöllő, Dózsa György út 69. II. emeleti tárgyalója

NAPIREND:
1. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Lajmer György rendőrkapitány

20180419_rendorseg

2. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Pintér Mihály tű. alezredes, parancsnok

20180419_tuzoltosag

3. Javaslat a Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatójának kinevezésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Egészségügyi Bizottság
Meghívott: Dr. Dunai György pályázó

4. Javaslat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2017. évi beszámolójának és a 2018. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
Meghívott: Liskáné Fóthy Zsuzsanna mb. intézményvezető

20180419_konyvtar

5. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása, költségvetési maradványa elszámolás elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Meghívott: Dr. Benedek József könyvvizsgáló

20180419_zarszamadas

6. Javaslat Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

20180419_ktgv

7. Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek joggyakorlásáról, a 8/2012. (III. 8.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a alapján
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

20180419_vagyon

8. Beszámoló a 2017. évi ellenőrzési tapasztalatokról
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

20180419_ellenorzes

9. Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 13/2015 (V. 14.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

20180419_taxi

10. Javaslat a Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004 (II. 2.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

20180419_varakozas

11. Javaslat a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2014 (X. 16.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

20180419_kozterulet

12. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2001. (V. 11.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

20180419_berlet

13. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

20180419_kozbeszerzes

14. Tájékoztató a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

20180419_szabalyzat

15. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 2., 3/16. szám alatti, 212/3/B/18 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

20180419_deak

16. Javaslat a gödöllői Jázmin utca és Nagyváthy utca útburkolatának felújításával kapcsolatos beruházás megvalósítása érdekében megkötendő megállapodásokra
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági Bizottság

20180419_jazmin

17. Javaslat a 2038/14 helyrajzi számú közterület megnevezésű ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett megnevezésének módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

20180419_ingatlan

18. Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, civil szervezetei támogatására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

19. Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesülettel
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Jogi és Ügyrendi Bizottság

20180419_civil

20. Javaslat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ intézményvezetői álláshelyének pályázati kiírására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

20180419_konyvtar

21. Javaslat a Gödöllői Városi Múzeum intézményvezetői álláshelyének pályázati kiírására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

20180419_muzeum

22. Javaslat fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban közreműködő bírósági ülnökök soron kívüli megválasztására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

20180419_ulnok

23. Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázaton történő részvételre
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

20180419_palyazat1

24. Javaslat pályázat benyújtására a Nemzetgazdasági Minisztérium „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című felhívására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

20180419_palyazat2

25. Egyebek

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás