Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Meghívó a képviselő-testület december 14-i ülésére

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testülete december 14-én 8 órakor tartandó ülésére
Az ülés helye: KIRÁLYI VÁRÓ Gödöllő, Állomás tér 1.

NAPIREND:

1. Javaslat Gödöllő város településképi arculati kézikönyvének elfogadására és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

2. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015. (II.06.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Szociális Bizottság

3. Javaslat a gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet szolgáltatása tárgyú közbeszerzési szerződés határozott időre történő meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

4. Javaslat Gödöllő Város Kerékpárforgalmi Hálózati tervének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési Bizottság

5. Javaslat Gödöllői Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének áttekintésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Szociális Bizottság, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság

6. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Sportkoncepciójának elfogadására Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

7. Javaslat a helyiségbérleti és a földterületi-bérleti díjak felülvizsgálatára, a 2018. évi díjak megállapítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

8. Javaslat a Gödöllő Táncsics Mihály útról megközelíthető 647/2 hrsz.-ú ingatlanon tervezett röplabda csarnok létesítésével kapcsolatos nyilatkozatok kiadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

9. Javaslat a Gödöllő, Szabadság út 4. sz. 5869 helyrajzi számú műemlék ingatlan bérletére kötött szerződéshez kapcsolódó, az értéknövelő beruházások elszámolására vonatkozó szerződés megkötésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

10.Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének 2. számú módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

11. Javaslat a Gödöllő Önkormányzata által lefolytatandó, építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások megindításához szükséges fedezet biztosításra
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

12. Javaslat a Mogyoród község területén tervezett „Sissy lakópark” szennyvizeinek a Gödöllői szennyvíz-csatorna hálózatba történő bevezetése során fizetendő közmű fejlesztési hozzájárulás ütemezett fizetési megállapodásáról
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

13. Javaslat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója intézményvezetői kinevezésének visszavonására és közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

14. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői igazgatói pályázatának kiírására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

15. Javaslat a Gödöllői Cserkészetért Egyesület „Gödöllő” településnév használatára vonatkozó kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

16. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

17. Javaslat a Gödöllő Munkácsy Mihály u. 3/b., 2/9. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás használatba adására
Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

18. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervére
Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

19. Egyebek

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a képviselő-testület az alábbi napirendeket zárt ülés keretében tárgyalja meg:

20. Javaslat az „Európa Kulturális Fővárosa Gödöllő 2023” pályázat elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

21. Javaslat a „Gödöllő Kultúrájáért” díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás