Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatói állásának meghirdetését:

 

1.A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:

 

Gödöllő Város Önkormányzata

2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

 

2. Munkahely és munkakör megnevezése, tevékenységi köre:      

 

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 10.

Munkakör: igazgató, intézményvezető

 

3. Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős munkaviszony

 

4. A vezetői megbízás időtartama:

a vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól
2023. szeptember 1. – 2028. augusztus 31.

5. Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

 

a Gödöllői Városi Könyvtár és Információ Központ egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért. Megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, megbízatása alatt az éves költségvetés időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek teljesítéséért. A könyvtár feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben.

 

6. Javadalmazás:

a Munkáltató és Munkavállaló közötti megállapodás alapján.

 

7. Munkakör betöltésének feltételei:

cselekvőképesség,

– büntetlen előélet,

a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4. pontja alapján, szakirányú   

felsőfokú végzettség és szakképzettség, KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-

              ismeret, 

           -végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogiszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat,

államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolása.

 

8. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

  • szakmai önéletrajz,
  • az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó program,
  • a végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék.

9. A  pályázat beadási határideje:  április 30.

10. A pályázat elbírálásának rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság hallgatja meg. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, Gödöllő Város Képviselő-testülete dönt.

 

11.  pályázat elbírálásának határideje: május 31.


12. A munkakör betöltésének ideje:
2023. szeptember 1.

13 .A pályázat címzése:

Gödöllő Város Polgármestere
2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.
„Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ — igazgatói pályázat”
A pályázat papír alapon, zárt borítékban 2 példányban nyújtandó be. 

14. Egyéb információ:

A pályázati felhívás Gödöllő város, valamint a Gödöllő Városi Könyvtár és Információs Központ honlapján jelenik meg.

További felvilágosítás kérhető Gödöllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az (28) 529-231-es telefonszámon, Péterfi Csaba kabinetvezetőtől.

 

 

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás