Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – kulturális egyesületek, egyesület szerűen működő közösségek, civil szervezetek támogatására

gödöllő-címer

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil szervezetei támogatására

 1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011.évi CLXXV. törvény.2.§ bekezdései alapján).
 2. A támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata
 3. A pályázat jellege: nyílt
 4. A pályázók köre: Gödöllőn ténylegesen működő (gödöllői székhellyel rendelkező), magyarországi adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkező civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői  hatáskörű feladatok ellátására.
 5. A pályázat tartalmi és formai követelményei: A pályázati adatlapon minden * jelölt rész kitöltése kötelező! Más jellegű (előző évi), vagy hiányos pályázati adatlapot nem áll módunkban elfogadni.
 6. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése: Civil szervezetek támogatása
  Támogatási keret összege: 5.000 E Ft.

 7. A költségvetési támogatásból elszámolható költségek köre: a támogatási célhoz közvetlenül kapcsolódó költségek.
 8. A támogatás jellege, formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
  A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2023. január 01 – 2023. december 31-ig.

 9. A támogatás folyósítása, elszámolása: Gödöllő Város Önkormányzata a „Támogatási megállapodás” aláírását követően – a szerződésben foglaltak alapján -, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.
  A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2024. január 31-ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban szereplő szabályok szerint. Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.

 10. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni nem lehet): március 06. (hétfő) 12 óra

      A pályázatokat egy példányban kell eljuttatni e-mailen keresztül word formátumban a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet, Simon Edina részére:                              simon.edina@godollo.hu címre. A pályázati adatlap az alábbi linkre kattintva tölthető le: Palyazati adatlap

 

 1. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei: Hiánypótlásra nincs lehetőség. A követelményektől eltérően – akár formai, akár tartalmi hibákkal – összeállított pályázat – értékelés nélkül – elutasításra kerül.
 2. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai:
  Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív programokkal régóta működő civil szervezetek, aktív kapcsolattartás a többi gödöllői és más civil szervezetekkel. Kizáró ok: nem lehet gazdasági és politikai tevékenységi köre a civil szervezetnek.

 3. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje: e-mailen keresztül 2023. május 10-ig.
 4. Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban:
  Kérjük keresse Simon Edinát, e-mailen a  simon.edina@godollo.hu e-mail címen, telefonon a 06 70 886 8747–es telefonszámon.
Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás