Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Palota-kert 16. fsz. 3. szám (5884/16/A/3 hrsz.), alatt található, nem lakás célú helyiség bérbeadására

gödöllő-címer

Gödöllő Város Önkormányzata (2100. Gödöllő, Szabadság tér 6.) bérbe adja a Gödöllő, Palota-kert 16. fsz. 3. szám (5884/16/A/3 hrsz.),

alatt található, tulajdonát képező nem lakás célú helyiséget.

 

 

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyiség üzleti célú bérbeadását 181/2023. (IX. 21.) sz. önkormányzati határozatával rendelte el.

 

A bérbe vehető helyiség:

 

Címe: 2100 Gödöllő, Palotakert 16. fsz. 3. (5884/16/A/3 hrsz.)

Alapterület: 38 m2  egy szoba, előtér, mosdó + wc helyiségekből áll

Közmű ellátottság: elektromos áram, távhő, víz-csatorna szolgáltatás

Műszaki állapot: jó

Bérleti díj irányár: 56.500 Ft/hó + ÁFA

 

A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 5 év + 5 év előbérleti jog.

(megnyitás új fülön)

  • A helyiségek megtekintésére a +36 70 886 86 96-os telefonszámon Pozmán Edina bérleménygazdálkodási ügyintézővel időpont egyeztethető.

 

 Az ajánlattétel módja, helye, határideje:

 

  • Az ajánlat benyújtásának módja: Az ügyfélszolgálaton átvett „Ajánlattételi lapot”, zárt borítékban, személyesen vagy képviselő útján átadni Pozmán Edina bérleménygazdálkodási ügyintézőnek a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.30),
  • helye: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
  • határideje: 2023. november 6. (hétfő) 18.00 óra

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

 

  • A helyiség bérbevételére természetes személy és jogi személy pályázhat. A jelentkezéskor a természetes személy pályázó köteles bemutatni személyazonosító okmányait, egyéni vállalkozó ezen túlmenően egyéni vállalkozói igazolványát, gazdasági társaság a társaság cégbírósági bejegyzését tanúsító cégkivonatot, valamint aláírási címpéldányt.
  • A pályázó pályázatában köteles kifejteni a folytatni kívánt tevékenységet, a helyiségbérleti díj irányára alapján megtenni helyiségbérleti díj ajánlatát, valamint nyilatkozni arról, hogy a bérbevételi feltételeket elfogadja.

 

A bérbevétel feltételei:

 

–     Bérbeadó és a nyertes pályázó, mint bérlő helyiségbérleti szerződést köt, melyben rögzítik a bérleti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

–     Bérlő köteles beszerezni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket.

–     A helyiség használatából eredő közüzemi díjfizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

–     A helyiség nem adható bérbe bár, borozó, italbolt, kocsma működtetése, valamint játékterem üzemeltetése, erotikus áruk forgalmazása és szexuális szolgáltatás céljára.

 

A helyiség bérbevételével kapcsolatban további információ a +36 70 886 86 96-os vagy a +36 28 529 171-es telefonszámokon kérhető.

Kiss Árpád
jegyző s.k.

 

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás