Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának meghirdetését:

 

1. A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:

 

Gödöllő Város Önkormányzata

2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

 

2. Munkahely és munkakör megnevezése, tevékenységi köre:      

 

Gödöllői Városi Múzeum

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

Munkakör: igazgató, intézményvezető

3. Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős munkaviszony

 

4.A vezetői megbízás időtartama:

a vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól
2023. október 1. – 2028. szeptember 30.

5. Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

 

Az intézmény egyszemélyi felelős irányítójaként ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó általános és szakmai vezetői feladatokat, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. év CXL. törvényben foglaltakra.

 

6. Javadalmazás:

a Munkáltató és Munkavállaló közötti megállapodás alapján.

 

7. Munkakör betöltésének feltételei:

cselekvőképesség,

– büntetlen előélet,

a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. melléklet 7. pontja alapján, mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség,   KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret, 

           -végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogiszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlat, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlat,

államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolása.

 

8. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

  • szakmai önéletrajz,
  • az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó program,
  • a végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék.

9. A pályázat beadási határideje: április 30.

10. A pályázat elbírálásának rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság hallgatja meg. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, Gödöllő Város Képviselő-testülete dönt.

 

11. A pályázat elbírálásának határideje: május 31.

12. Az állás elfoglalásának ideje: 2023. október 1.

13. A pályázat címzése:
Gödöllő Város Polgármestere
2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.
„Gödöllői Városi Múzeum — igazgatói pályázat”
A pályázat papír alapon, zárt borítékban 2 példányban nyújtandó be.

14. Egyéb információ:

A pályázati felhívás Gödöllő város, valamint a Gödöllő Városi Múzeum honlapján jelenik meg.

További felvilágosítás kérhető Gödöllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az (28) 529-231-es telefonszámon, Péterfi Csaba kabinetvezetőtől.

 

 

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás