Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Város-Teampannon Kft. tervezésében elkészült Gödöllő Város településrendezési eszközei (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) módosításának tervezete a Képviselő-testület által kiemelt fejlesztési területté nyilvánított:

1. A Gödöllői Innovációs és Logisztikai Park, valamint

2. a Haraszti úti 6890/1-2, 6891, 8109, 8110, 029/1 helyrajzi számú

tervezési területekre, melyeta településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja szerint – partnerségi egyeztetésre bocsátunk.

A tervezetek itt tekinthetők meg:

  1. Innovációs és Logisztikai Park partnerségi tervdokumentációja
  2. Haraszti úti terület partnerségi tervdokumenációja

 Észrevételeiket, javaslataikat írásban 2023. július 31-ig fogadjuk:

 elektronikus úton a partnersegi@godollo.hu e-mail címre, vagy

– postai úton Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda 2100, Gödöllő Szabadság tér 6. postacímre.

A partnerségi egyeztetés keretében, tekintettel a 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltakra, személyes megjelentéssel járó lakossági fórumra nem kerül sor. E helyettamennyiben igény merül fel rá – online lakossági fórumot (videókonferenciát) tartunk 2023. július 27-én, csütörtökön 16.00-tól. Az online lakossági fórumon való részvétel regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékukat a partnersegi@godollo.hu címre megküldve 2023. július 24-ig jelezhetik.

Dr. Gémesi György

polgármester s.k.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás