Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyaltak a márabesnyői postáról

Rendkívüli ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy miután a megnövekedett rezsiköltségekre hivatkozva a máriabesnyői kispostát is bezárta a kormány, a rezsi növekedéséből származó többletkiadásokat az önkormányzat átvállalja az újranyitás érdekében.
A Fidesz – KDNP hét képviselője előterjesztést nyújtott be a máriabesnyői kisposta újranyitásával kapcsolatban, amit módosító indítvány elfogadásával 8 igennel, 2 nem szavazattal – Török Sándor (Fidesz – KDNP)és Máthé László (Fidesz -KDNP) négy tartózkodás – Kocsi Tamás (Fidesz-KDNP), Kolozs Csaba (Fidesz -KDNP), Klement Péter (Fidesz-KDNP) és Epres György (Fidesz-KDNP) az alábbi formában támogatott a képviselő-testület:
„1. Gödöllő Város Képviselő-testülete fenntartja a 198/2022.(XII.15.) sz. önkormányzati határozatban foglalt vállalását, mely szerint a Máriabesnyő-Posta többlet rezsiköltségeinek fedezetét vállalja, ezért a 2023. évi költségvetésében 500.000 Ft-ot biztosít erre a célra.
2. Gödöllő Város Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés előkészítésekor megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a Máriabesnyő-Posta fenntartásához további fedezetet biztosítson.
3. Gödöllő Város Képviselő-testülete megerősíti Vécsey László országgyűlési képviselő irányában tett felkérését, mely szerint járjon el annak érdekében, hogy az állami tulajdonú Magyar Posta Zrt. vagy a központi költségvetés a Máriabesnyő-Posta fenntartásához biztosítsa a szükséges fedezetet.
Dr. Gémesi György polgármester az ülésen elmondta, ez a döntés vállalható, s nem várható el, hogy az egyre nehezebb helyzetben lévő önkormányzat vállalja át a kisposta működési költségének felét. Emlékeztetett rá: A Magyar Posta Zrt. 2020 -ban és 2021-ben is nyereséges vállalat volt.
Az ülésen elhangzott: A postai feladatok ellátásának biztosítása nem önkormányzati feladat, hanem állami. A máriabesnyői kisposta bezárásáról sem az önkormányzat, hanem a kormány döntött – ezt Klement Péter, az egyik előterjesztő is elismerte.
Péterfi Gábor (Fidesz -KDNP) aki szintén előterjesztő volt, nem vett részt a rendkívüli testületi ülésen – elfoglaltságát előre jelezte.
A máriabesnyői kisposta ügye már két alkalommal is a képviselő-testület elé került: először 2022. novemberében, amikor is György polgármester bejelenttette, hogy az újranyitás érdekében a téli fűtési időszakra a rezsi többlet költséget – ami a számítások szerint 500 ezer forint – a város átvállalja. Ezt az összeget saját hatáskörében elkülönítette, s erről a Magyar Posta vezérigazgatóját is tájékoztatta.
Másodszor a decemberi ülésen, amikor a hivatalosan megkapott levél tartalmát ismertette a polgármester. Ekkor elhangzott, az újranyitáshoz előreláthatólag húszmillió forintra lenne szükség, mivel azt a Magyar Posta csak abban az esetben vállalja, ha a teljes működési költség (bérek. emelt rezsi, bérleti díj, pénzszállítás költségei stb.) ötven százalékát kifizeti az önkormányzat. Arra azonban A képviselő-testület ekkor úgy határozott, hogy – mivel még nincs meg a 2023 -as költségvetés – később vizsgálják meg ennek lehetőségét, és határozatban erősítette meg az 500 000.- forint elkülönítését erre a célra.
Decemberben is és januárban is elhangzott, a Posta 20 millió forintos igényével több probléma is van. Ez az összeg ugyanis a mostani fűtési szezonra vonatkozna, arról semmit sem tudni, hogy a későbbiekben a Posta vállalná-e a költségeket, vagy a városnak ez folyamatos kiadást jelentene – erre a tárgyalások során a Posta vezérigazgatója és Fónagy János kormánybiztos sem tudott választ adni.
Így ennek a finanszírozását nem vállalhatja be a város.
Szintén kérdés – ahogy azt dr. Pappné Pintér Csilla (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) felvetette – , hogy melyik területtől vennék el a pénzt a fideszes képviselők akkor, amikor a rezsi díjak emelése miatt már így is be kellett zárni a kulturális intézményeket, be kellett zárni és átköltöztetni a blahai idősek otthonát, és bezárni a Civil Házat. Erre azonban az ülésen megjelent fideszes képviselők nem tudtak választ adni.
Gémesi György leszögezte: A máriabesnyői kisposta megtartását fontosnak tartja, épp ezért ment el a falig, ezért tárgyalt személyesen a Posta vezérigazgatójával és Fónagy János miniszteri biztossal. Fel kell azonban állítani egy prioritási sorrendet, ott pedig első helyen a kötelező feladatok ellátása szerepel. Ilyen például a közétkeztetés biztosítása, amitől épp az év végé a kormány 77 millió forintot. Mindezt úgy, hogy évközben a Kalória Nonprofit Kft. számára az alapanyag árak és a rezsi költségek 75 millió forinttal növekedtek meg. Ez a város számára lényegében 152 millió forintos negatívumot jelent, amit saját forrásból kellett biztosítani.
Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás